Anar directament a les notícies
El 14,2% de les proposes pertanyen a Economia
El 5,5% de les proposes pertanyen a Ocupació
El 7,5% de les proposes pertanyen a Educació
El 5,2% de les proposes pertanyen a Cultura
El 6% de les proposes pertanyen a Justícia
El 8,5% de les proposes pertanyen a Medi Ambient
El 6,5% de les proposes pertanyen a Benestar
El 9,2% de les proposes pertanyen a Participació
El 29,8% de les proposes pertanyen a Política
El 7,4% de les proposes pertanyen a Llengua
Totes EconomiaOcupacióEducacióCulturaJustíciaMedi AmbientBenestarParticipacióPolíticaLlengua
Susana 22 Nov 2014
El primer q s'hauria de fer és auditar el deubte de tot. Sense pujar impostos a vore com és pot anant solucionant com se va a pagar el deubte. Demanar de veres la financiació q ens pertoca a Madrid. Estalviar de veres amb el q és superflu. No privatizar més, i quan és puga desprivatizar el q estava privatizat (per ejemple les resonàncies, etc), desprivatizació del aigua a molts pobles de la comunitat valenciana. Pensar amb sectors productius per absorvir molta gent desocupada, inclús a València pensar en sector per a pujarlos q puden crear llocs de treball (este punt és importantíssim perquè si no se soluciona açò difícil serà tot el demés) Si apostem pels serveis públics hem de fer-ho amb conseqüència, no podem estar infinits anys sense q isquen oposicions i a València deuriem demanar almenys un títo de valencià, almenys als nivells inferiors el grau elemental de la junta qualificadora. Pense q tot açò a part q si se fan mítings o el q siga i hauria q... Mostra més
Abel Política 22 Nov 2014
QUE TOT EL FUTUR CONSELL I ELS DIPUTATS COBREN TANT EL PRESIDENT O PRESIDENTA COBRE DE 700 A 1100 euros llevarse els previlegis d´aforats i si estan inmersos en casos de corrupció ingres inmediat en pressó aixó de que si son diputats no es poden tocar fora que el que la faça per poc que siga que la pague Total Transparencia en tot el que es faça al govern mes proximitat de les institucions cap a el poble valencià mes facilitats a que es puguen fer mocions de censura als ajuntaments si el batlle i els regidors no fan el que s´espera d´ells .
Abel Educació 22 Nov 2014
Augment total de les linies en Valencia Normalització de la nostra llengua arreu de tot el PAÍS VALENCiÀ
Abel Ocupació 22 Nov 2014
Creació d´una borsa de treball i generar llocs de treball en empreses valencianes de capital Valencia
David 21 Nov 2014
-Posar a l'abast de tota la població aquells espectacles als quals, malauradament, només una elit de la població -molt reduïda- té accés.
Per exemple, posar en vigor una sèrie de descomptes i tarifes especials per tal que els jóvens puguen gaudir d'espectacles com les òperes/sarsueles que es programen al Palau de les Arts Reina Sofía, així com aplicar descomptes en llocs com el Palau de la Música, etc. Com s'ha denunciat abans en la mateixa proposta, es tracta d'espectacles als quals moltes persones no poden accedir, ni que siga com a un fet excepcional.
-Mantenir tot aquell patrimoni cultural que siga rellevant en aquelles poblacions en què es trobe. És el cas del Cabanyal, que necessita un pla que mantinga les seues particularitats sense haver-lo d'enderrocar.
-Promocionar la cultura en valencià.
Lourdes Educació 21 Nov 2014
?Que tot allò referent a les escoles (currículum, programacions, reglaments de règim interior...) siga realitzat i redactat pels professors i mestres i, en definitiva, totes aquelles persones que estan en contacte amb l'alumnat i coneix les seues necessitats escolars. ?Que la música i l'ensenyament artístic tinga més pes, des de 1r de primària fins 4t d'ESO, i que s'ensenye de manera ininterrompuda (és a dir, que s'ature en 1r i 2n d'ESO). Per a fer-ho, és necessari, simplement, ocupar les hores lectives en què s'imparteix l'assignatura de religió que, òbviament, deixaria de formar part de l'educació pública. ?En els conservatoris d'ensenyaments professional, cal facilitar l'accés a persones majors d'edat, i no excloure-les posant-les a la fi de la llista d'espera; com a mínim, caldria reservar un nombre de places destinats a aquest col.lectiu. En alguns graus determinats d'aquests ensenyaments, l'accés és impossible durant l'edat ordinària per motius... Mostra més
Jesús Navas Participació 21 Nov 2014
Proposo el canvi d'entitat bancària on s'ingressen les donacions. Caixabank és una entitat que desnona, ven preferents, condona crèdits a partits polítics i té participacions en transnacionals, com ara Repsol, que no respecten el medi ambient. Si més no, podria afegir-se un núm. de compte alternatiu d'alguna caixa rural o cooperativa de crèdit valenciana. Gràcies per endavant.
JORDI BARREIRA FERRER Medi Ambient 20 Nov 2014
1. Definir clarament les figures legislatives d'Ordenació Territorial i dotar-les de les ferramentes necessaries per la seua execució. Actualment el PATRICOVA queda molt bé en paper però no s'està executant 2. Fomentar els procesos participatius a l'hora de prendre decisions en l'ambit de l'Ordenació Territorial. 3. Revisió dels PRUG dels Espais Naturals Protegits (ENP) i realització de procesos participatius (reals) en la presa de decisions. Les poblacions han d'entendre que un espai natural protegit és un element que revaloritza el seu entorn, no un fre al seu desenvolupament. 4. Potenciar la ramaderia tradicional i utilitzar-la com a agent preventiu d'incendis. 5. Fomentar els productes del espais naturals, no sols realitzar fires als entorns dels ENP. La Generalitat cal que els faça arribar a tots els racons del País Valencià. Premiar els supermercats que els facen servir. Campanyes de concienciació a la població sobre la necessitat de consum de productes de... Mostra més
Dani Tarazona Política 20 Nov 2014
Proposta 1:

Elaboració d'un servei web que incloga numerades les totes les propostes concretes del programa definitiu. En aquest servei s'inclourà una barra d'estat de manera que el ciutadà puga veure si la proposta està inactiva, en negociació, en execució, conclosa. D'aquesta manera el votant *podra veure si el programa està sent o no complit i, al seu torn, servirà de ?*check *list? per als representants.
manuel 20 Nov 2014
Justicia igual para todos.Jueces no nombrados por los politicos.
No más recortes para :I+D,enseñanza,cultura,dependencia etc.
Para los corruptos devolver lo que han robado y cárcel.Bancos no rescatarlos y obligarlos a dar créditos a la pequeña empresa y autómonos.Bajar el paro.Fuerzas públicas y funcionarios al servicio del pueblo.Mejorar las ayudas(según pensión) para la tercera.Hacienda controlar mejor el la fuga de capitales.
Mostra més propostes