Anar directament a les notícies

Pañella: “Cobrar als beneficiaris de les prestacions farmacèutiques és una il•legalitat manifesta del Consell”

Publicat el en Sanitat i Benestar

El diputat de Compromís, Josep Maria Pañella, ha presentat unes preguntes al conseller de Sanitat sobre les modificacions del Reial Decret llei que canvia l’aportació de la prestació farmacèutica ambulatòria i determina el percentatge d’aportació de l’usuari.

Des de Compromís es denuncia que les modificacions que preveu el Reial Decret poden constituir una il·legalitat ja que contradiu la llei General Tributària i, per tant, els principis constitucionals.
Per al diputat de Compromís, Josep Maria Pañella, “la Generalitat Valenciana i, per tant, el conseller Llombart semblen no conèixer el límit de les seues competències ja que amb una simple i plana resolució emesa ara fa un any, pretenen donar-li la volta al règim de prestacions”.
D’altra banda, la resolució emesa per la Generalitat el passat 29 de juny de 2012 (DOCV 25.07.2012), en la que a més de fer referència a l’aportació que han de realitzar els usuaris també es referereix als beneficiaris i això “constitueix del tot una il·legalitat” – en paraules de Pañella-. El diputat fa referència a l’article 94 bis, apartat 5, punt d) de la Llei 29/06 on es diu clarament que el 10% l’aportaran les persones que tinguen la condició d’assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social.

La norma, que regula la condició d’assegurat i de beneficiari, separa clarament ambdues figures i inclou com a beneficiaris els cònjuges i descendents. Un dels punts del document estableixen els límits màxims d’aportació i, s’assenyala que els pensionistes i beneficiaris amb rendes inferiors a 18.000 euros aportaran fins 8 euros mensuals. “ Això significa que la Conselleria de Sanitat imposa que els beneficiaris que, evidentment,  no són pensionistes hagen d’aportar el referit 10% del preu i, a més, el límit màxim d’aportació el fixa separadament per a pensionista i per a beneficiari”, ha explicat el diputat de la coalició valencianista, progressista i ecologista.

“La confusió de competències constitueix un error grandíssim per part de la conselleria, que sembla no conèixer els límits de la seua jurisprudència. Per això, hem preparat ja una bateria de preguntes al conseller Llombart perquè explique quines mesures pensa prendre para per a adaptar-se a la normativa vigent”, ha anunciat Pañella.