Bota al contingut principal

Compromís insta a la Delegació de Govern intervenir ja que aquest fet és “molt greu”.

El portaveu de Compromís en Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha denunciat les operacions opaques del Consell, “que ha aprofitat el mes d’agost per a cessar dos assessors del president Alberto Fabra i reclassificar-los en una altra categoria laboral suposadament més alta, per a així, poder pagar-los unes millors retribucions”. Morera ha advertit que aquesta acció, signada pel vicepresident José Císcar, “ha estat per a eludir l’article 30 de la Llei de Pressupostos de 2013 i també la Llei 11/2012, de 27 de desembre, que congela les retribucions del personal eventual”.

El Síndic de Compromís, Enric Morera, insta a la Delegació de Govern perquè intervinga, “ja que és habitual que aquest organisme que representa el Govern Central recórrega tots els increments retributius que incompleixen la congelació salarial imposada pel Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. És més, la delegació també hauria d’impugnar aquesta mesura del Consell perquè la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat diu, amb molta claredat en l’article 22.2 que l’any 2013, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment pel que fa a les vigents a 31 de desembre de 2012”.

Des de Compromís alerten de les resolucions de la Presidència de la Generalitat, aprovades el passat 12 d’agost i publicades en el Diari Oficial el passat dia 27 d’agost, mitjançant les quals, “allò que ha fet Presidència és, que per no poder incrementar les retribucions de dos assessors, els cessa i els nomena en un lloc, el qual ha estat reclassificat de categoria. Però, el més curiós és que eixa categoria d’assessors no existeix en cap lloc, ningú la coneix, és una classificació que s’han inventat en Presidència per a establir rangs i sous”.

Per a Morera, “aquests fets són molt greus, ja que estem davant un presumpte cas de desviació de poder, per utilitzar el cessament i nomenament com un instrument per a evitar la limitació d’increment retributiu que el mateix govern va fixar en la llei de pressupostos”. El portaveu de Compromís ha afegit que, l’excusa de l’amortització d’una plaça d’assessor per cessar una persona, per a justificar la despesa de les pujades salarials, “no és així, perquè han cessat una persona de Presidència i eixe lloc no ha desaparegut, ha quedat vacant i hui mateix el Consell podria decidir cobrir-lo, nomenant una altra persona, per tant, les excuses de Císcar no colen, han pres el pèl a la ciutadania i a tot el sector públic valencià, que pateix amb retallades la incompetència del PP com a gestors”.

El parlamentari valencianista ha recordat, “per si no ho saben en Presidència, que la modificació de contingut del lloc o retributiva del personal funcionari eventual, ha de ser sotmesa en la mesa sectorial, en aplicació de l’article 154 de la Llei de la Funció Pública Valenciana 10/2010, que va aprovar el PP amb la seua majoria absoluta de Les Corts”.

Per tot això, Morera ha anunciat que Compromís presentarà una sèrie d’iniciatives parlamentàries, “per a intentar esclarir com i per què Fabra puja el sou als seus assessors mentre el baixa, retalla i segresta a la resta de treballadors públics valencians. També volem saber com s’estableixen els criteris de les classificacions laborals que fa Presidència, ja que no es poden consultar en cap document públic”.