Bota al contingut principal

Tal com van anunciar fonts municipals coincidint amb l’obertura del nou curs educatiu 2013-2014, l’ajuntament ha emprés una sèrie d’intervencions urbanístiques en el centre d’infantil i primària Pontet, per a donar solució a algunes deficiències condicionades a l’ús de les instal·lacions educatives des de la seua posada en funcionament l’any 1992. Una de les últimes actuacions executades ha consistit en la renovació de totes les portes interiors de la planta baixa del centre educatiu, projecte en què s’han invertit 20.000 euros.

Les intervencions urbanístiques en els centres públics de primària d’Almussafes són una constant en l’Ajuntament d’Almussafes, ja que tal com afirma la regidora d’Educació, Elia Alepuz, “volem que les instal·lacions educatives brinden a l’alumnat les millors condicions quant a qualitat i servici”.

Prova d’això és que a l’agost del passat any, l’ajuntament va sufragar els treballs de pintura dels corredors, aules, neteges, despatxos i replanells de tota la planta primera del col·legi públic Pontet, així com els despatxos de la planta baixa, invertint en l’esmentada actuació una quantia de 10.000 euros.

Així mateix, durant tot el passat mes de desembre es va procedir a la substitució de les portes interiors de la planta baixa de l’immoble, que es trobaven en un clar estat de deteriorament, després del seu ús reiterat durant més de 21 anys, a més de no complir, algunes d’elles, amb l’actual normativa d’accessibilitat. La intervenció urbanística ha permés renovar en la seua totalitat els accessos a les aules i banys específics de les classes d’educació infantil, així com dels despatxos i banys. Les portes s’han substituït per altres de les mateixes dimensions, excepte en els despatxos de direcció i consergeria, en els que s’han ampliat a un ample de 82 cm. Amb l’objectiu de respectar els paràmetres d’accessibilitat legalment establits.

L’aïllament acústic i la resistència al foc són altres de les condicions de les noves portes que, en el cas concret de les aules i banys de la zona infantil, també disposen d’una protecció fins una altura d’1,20 metres des del sòl, que actua com a sistema anti pilladedos.

El consistori municipal ha assumit íntegrament el pressupost d’execució de l’esmentada obra, que ha ascendit a la quantitat de 20.000 euros. Sumant el pressupost de les estes actuacions i d’altres intervencions menors, en dos anys, l’ajuntament haurà destinat al voltant de 70.000 euros a la rehabilitació de les diferents dependències del Pontet. “nosaltres defenem que les competències en matèria educativa han de continuar en mans dels propis ajuntaments, ja que som les administracions locals les que verdaderament ens preocupem de mantindre i millorar els nostres centres, aportant la major qualitat a tota la comunitat educativa”, defén l’alcalde, Albert Girona.