Anar directament a les notícies

Compromís presenta recurs a l’elecció del CVC “per unes irregularitats tan grans que provoquen rubor”

Publicat el en Educació i Cultura

“Ni tan sols el resultat fet públic coincideix amb les paperetes en una falta de rigor impròpia d’una Mesa de cambra legislativa”

El grup parlamentari Compromís ha presentat un recurs de reposició davant de la Mesa de Les Corts per a què es reconsidere l’escrutini i votació en l’elecció dels membres del Consell Valencià de Cultura que van ser elegits en el Ple del 14 de juliol.

Segons al·lega la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, encarregada de realitzar el recurs, “per a l’elecció d’òrgans en eixe Ple es va utilitzar un sistema de votació i escrutini irregular per aplicació de l’art. 178.3 del Reglament de Les Corts a aquelles eleccions que s’han de produir per majoria qualificada ja siga de 3/5 o de 2/3, permetent obrir la llista i proclamant els candidats més votats”.

Esta manera de votar i efectuar l’escrutini en el cas del Consell Valencià de Cultura va arribar a produir l’anatema jurídic de proclamar-se només 19 dels 21 membres a triar. Si es permet obrir en la votació una llista de candidats per a un òrgan que requereix votació per majoria qualificada com és el cas del CVC i en l’escrutini uns candidats obtenen els 2/3 requerits i uns altres no, no han de proclamar-se els candidats que sí han obtingut esta majoria, com va fer la Mesa de Les Corts.

Segons argumenta Oltra “si no es cobreixen les vacants en primera instància el reglament de Les Corts, en l’article 178 apartats 4 al 8, obliga a realitzar successives votacions fins que es cobrisquen totes les vacants”.

“Este article té tota la seua lògica. Imaginem que el partit majoritari en comptes d’excloure de la seua papereta de votació només a Joan Francesc Mira haguera exclòs també a la resta de candidats proposats pels grups de l’oposició. Haguera sigut jurídicament ajustat proclamar els 12 candidats votats per al CVC que hagueren sigut els únics a obtenir els 2/3? D’esta manera una majoria o, fins i tot una minoria, podria burlar la majoria qualificada proclamant-se els candidats que hagueren aconseguit el vot requerit i deixant l’òrgan incomplet, com ha ocorregut en el present cas. Per açò la llei quan requereix majories qualificades preveu que o bé la llista haja de ser necessàriament tancada, per a evitar que es burle la majoria qualificada o si es oberta realitzar votacions successives fins que es trien a tots els candidats”.

Segons Compromís “en el cas del CVC les irregularitats de l’escrutini arriben al rubor.

En el diari se sessions del Ple en la pàgina 64 es publica el resultat fet públic per la Mesa. En este diari figura que el Sr. Mira obté 44 vots i la resta de candidats i candidates 92 vots. Doncs bé, revisades les paperetes el resultat real és el següent:

Joan Francesc Mira i Castera: 45 vots.

Ana Noguera Montagud: 91 vots

José María Lozano: 91 vots

Resta de candidats/es: 92 vots

El nom de Josep Martí candidat retirat de l’elecció per motiu d’incompatibilitat apareix en 51 paperetes, totes elles escrites a mà.

Ni tan sols el resultat fet públic coincideix amb les paperetes amb una falta de rigor impròpia d’una Mesa de cambra legislativa. Aplicant l’art. 178 totes les paperetes serien nul·les, ja que no podria haver-se procedit a l’elecció d’un òrgan amb una vacant, en haver-se retirat de la papereta a D. Josep Martí per causa d’incompatibilitat.

Per totes estes irregularitats Compromís reclama que es procedisca a una nova elecció del CVC en el primer ple que se celebre i seguint les previsions del Reglament de Les Corts en quant al respecte de les majories qualificades i l’elecció de totes les vacants de l’òrgan, tot açò previ informe d’incompatibilitats dels candidats a elaborar pels serveis jurídics de la càmera per a evitar situacions com les ocorregudes en el Ple del 14 de juliol.