Bota al contingut principal

Ponce: “El Partit Popular condemna la recuperació ambiental de l’Albufera de València amb la proposta del Pla Hidrològic”.

El grup parlamentari Compromís en Les Corts ha presentat hui les seues al·legacions a l’actual esborrany de Pla Hidrològic de Conca de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, un pla que per a la coalició no resol els principals problemes del Xúquer i torna a repetir els mateixos errors del Pla de 1998, quan es va repartir més aigua de la que hi havia en la conca del riu.

Compromís denuncia en les seues al·legacions que aquest Pla, en la seua redacció actual no dona compliment a la Directiva Marc de l’Aigua que té com a principal objectiu l’assoliment del bon estat de les masses d’aigua, rius, aqüífers i zones humides així com evitar tot deteriorament addicional.

La coalició exigeix a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que el nou Pla del Xúquer tanque la possibilitat de transvasaments cap el Vinalopó des de qualsevol punt de la conca del Xúquer diferent de la pressa actual situada a l’Assut de la Marquesa, i que garantisca que els recursos transferibles seran exclusivament recursos sobrants, és a dir, recursos no regulats aigües avall de l’última pressa d’aigua dels usuaris de la conca cedent.

Segons assenyala el portaveu adjunt de Compromís, Juan Ponce, “considerem necessari que es prenguen les mesures adients per la recuperació i pervivència del Xúquer, per la qual cosa és imprescindible una disminució important de les extraccions de l’aqüífer de la Manxa Oriental, actualment sobreexplotat”.

“De la mateixa manera –ha afegit Ponce exigim que l’assignació d’aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera tinga la mateixa consideració que l’assignació atorgada a Albacete, Sagunt i València i la seua àrea metropolitana, sense estar condicionada a permutes”.

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de València també ha presentat al·legacions per reclamar que el Pla Hidrològic assigne una quantitat d’aigua per al Parc Natural de l’Albufera. Per a Pilar Soriano, regidora de Compromís “és indignant que en la proposta es condemne d’esta manera al nostre parc natural més emblemàtic, l’únic que tenim a més a la Ciutat de València, a esperar a la seua recuperació a 2027”

El Pla és contradictori amb informes previs de la mateixa confederació (com el que envià a la Unió Europea per la canalització del Xúquer-Vinalopó al desembre de 2004, que establia que el llac de l’Albufera requeria un mínim de 253 hm3/any, dels quals 121 haurien de vindre directament del Xúquer (Tous). Ara, al Pla s’estableix només un caudal mínim de 167 hm3/any, sense establir de quina procedència ni amb quina qualitat.

“Això és absolutament inacceptable”, ha declarat per finalitzar Pilar Soriano, que ha afegit “que des de Compromís volem que s’establisca un major caudal a l’Albufera i que este tinga la qualitat necessària per a recuperar el nostre Parc Natural”.

Compromís ha volgut agrair la col·laboració prestada per Xúquer Viu per a l’elaboració de les al·legacions i reconéixer també la gran labor que esta organització està realitzant per a la pervivència del riu Xúquer.