Bota al contingut principal

Compromís ha registrat en el Congrés una proposició no de llei mitjançant la qual exigeix al Govern que incremente les inspeccions de Treball, incloent-hi el suport de la Policia, en la campanya de recol·lecció de la fruita d’aquesta temporada, amb l’objectiu d’evitar els “abusos” que any rere any pateixen els treballadors.

En la iniciativa, que serà debatuda en la Comissió parlamentària d’Ocupació, el diputat Joan Baldoví assegura que els treballadors contractats per a la recol·lecció de la fruita, sobretot de la taronja, estan sent víctimes de “serioses irregularitats”.

Entre d’altre, una reducció de prop del 60% dels seus salaris que recull el conveni, la contractació per part d’empreses de serveis que després els “cedeixen il·legalment” a altres companyies fictícies per la qual cosa els treballadors acaben per no percebre cap retribució, o haver de pagar a grups organitzadors per les eines amb les quals han de treballar, pel viatge fins al lloc de la recol·lecció o fins i tot per aconseguir-los el treball.

“El resultat és que dels 60-70 euros que els empleats haurien de percebre al final de la jornada acaben percebent-ne, després de treballar de sol a sol, una mitjana de 15-20 euros”, critica el diputat valencià, que adverteix que el frau repercuteix també a les arques de la Seguretat Social i d’Hisenda perquè per a donar “aparença de legalitat” a aquestes operacions les empreses “redueixen el nombre de dies treballats en les nòmines”.

EQUIP INSUFICIENT

Segons Baldoví, aquests fets no són gens nous. Així, per exemple, la Inspecció de Treball va sancionar en la campanya de l’any passat més de mig centenar d’empreses de treball temporal i unes 60 empreses usuàries del sector per diferents irregularitats. Alguna d elles va arribar a tenir una proposta de sanció de 180.000 euros, però després dels recursos judicials es van quedar en la “minsa” quantitat de 600 euros.

I és que al problema de comptar amb un equip d’inspectors “sens dubte insuficient” se suma el que “les il·legalitats van en augment” i que “les sancions imposades no dissuadeixen els infractors, els beneficis econòmics dels quals a costa del treball alié són molt elevats”.

Per açò, Compromís vol que l’Executiu es comprometa a engegar els mecanismes necessaris per a “posar fi a totes les il·legalitats i abusos contra els drets dels treballadors i contra la Seguretat Social i Hisenda que s’estan produint en la campanya de recol·lecció de la fruita”, particularment al País Valencià.

I, per a aconseguir-ho, proposa incrementar els mitjans humans de la Inspecció de Treball i implicar en els seus esforços a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè eviten i perseguisquen els possibles delictes contra els treballadors que “es perpetuen any rere any amb total impunitat”.