Anar directament a les notícies

Vila-real exigirà a la Generalitat que les sol•licituds del Bo Respir estiguen tot l’any i incloguen els majors amb discapacitat severa

Publicat el en Governs amb Compromís

La regidora de Serveis Socials, Mònica Àlvaro, presentarà en el pròxim ple ordinari una proposta per a exigir a la Conselleria de Benestar Social que el termini de presentació de sol·licituds per al Bo Respir, un sistema d’ajudes per a finançar estades de caràcter temporal en residències i centres de dia per a persones majors depenents, estiga obert tot l’any. La proposta també demana que el programa contemple aquells casos de persones majors amb discapacitat física o mental severa i que es convenie amb diverses entitats els ingressos temporals en un centre especialitzat.

Les ajudes del Bo Respir estan encaminades a satisfer la substitució del cuidador principal quan, de forma temporal i per necessitats sanitàries, socials o laborals, no puga realitzar les activitats habituals que exigeix la cura de la persona major. També per a cures de l’ancià després d’altes hospitalàries en períodes de convalescència; descans del cuidador principal; o per altres necessitats de caràcter social que impedisquen o dificulten les famílies, transitòriament, l’atenció a persones majors dependents al seu càrrec.

“Difícilment es pot complir amb el primer requisit, el d’oferir ajuda per a substituir el cuidador principal davant una eventualitat, quan l’ordre que regula el programa per al present any estableix que les sol·licituds podran presentar-se fins al 27 de febrer”, detalla la regidora de COMPROMÍS. “La persona que es fa càrrec de les atencions prestades a les persones majors dependents pot tenir una urgència i una necessitat sanitària, social o laboral en qualsevol mes de l’any” indica l’edil, “per aquest motiu demanarem a la Conselleria que el termini per a presentar les sol·licituds estiga obert durant tot el 2015”. L’altra raó que “hauria de ser resolta de forma imminent en aquesta ordre” és que, per a poder obtenir les ajudes, és requisit indispensable tenir més de 65 anys o 55 anys o més i la persona estar diagnosticada d’Alzheimer i altres demències. “No obstant això, en aquesta estricta regulació, no estan reflectides aquelles persones majors que sofreixen alguna discapacitat severa, ja siga física o mental, i que necessiten també d’un cuidador les 24 hores al dia, deixant així sense cap possibilitat d’ajuda ni recurs a les persones que cuiden d’aquests malalts en el cas d’haver d’atendre una urgència hospitalària ja siga pròpia o d’altres familiars”, explica l’edil. “Per a COMPROMÍS és immediat donar resposta a les necessitats que tot i detectades des de fa temps, la Conselleria ha preferit obviar”.

“Encara que a Vila-real es treballa de cara a establir un protocol propi per a poder atendre aquesta demanda, pensem que des de la Conselleria de Benestar Social deuria haver una regulació imminent per a atendre aquesta problemàtica que, encara sent concreta, no és puntual i més si tenim en compte el nombre de persones que cuiden dels seus familiars amb una discapacitat especialment mental que no disposen d’un recurs al qual poder acollir-se en casos puntuals”, conclou l’edil.