Anar directament a les notícies

Compromís insta la Policia autonòmica a controlar la venda il·legal d’arbres monumentals

Publicat el en Medi Ambient

Paco García Latorre: “Cal protegir els arbres catalogats com a monumentals perquè són part del nostre patrimoni natural

El diputat de Compromís, Paco García Latorre, ha anunciat hui la presentació d’una Proposició No de Llei en les Corts Valencianes per a instar la Policia autonòmica a realitzar una inspecció de l’activitat dels vivers i altres instal·lacions que estarien comerciant amb arbres susceptibles de ser monumentals.

El parlamentari de Compromís ha recordat que la Policia autonòmica té competències d’actuació en matèria de protecció de la fauna i flora. Per a García Latorre, “cal protegir i controlar la venda d’arbres catalogats com a monumentals perquè són part del nostre patrimoni natural”.

Segons recorda Compromís la Llei 4/2006, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana estableix el marc normatiu per a garantir la protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l’acreixement del patrimoni arbori monumental.

La citada Llei considera el patrimoni arbori monumental al “conjunt d’arbres les característiques botàniques de monumentalitat dels quals o les circumstàncies extraordinàries d’edat, port o altres tipus d’esdeveniments històrics, culturals, científics, d’esbarjo o ambientals lligats a ells i al seu llegat, els faça mereixedors de protecció i conservació”.

Esta llei estableix també que “queda igualment prohibit l’arrencament, la trasplantació i la tinença d’exemplars arrencats, el comerç i tot tipus de transacció amb arbres protegits. Segons esta normativa autonòmica es declaren protegits genèricament els exemplars de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que igualen o superen un o més dels paràmetres següents: 350 anys d’edat, 30 metres d’alçària, 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una alçària de 1,30 m. de la base o 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.

Segons ha assenyalat Garcia Latorre, “ens han arribat informacions que apunten que en territori valencià s’estarien comprant i venent arbres monumentals sense cap control, per això instem al Consell per què el grup de Medi Ambient de la Policia autonòmica realitze inspeccions de l’activitat dels vivers i altres instal·lacions que estigueren comerciant amb arbres susceptibles de ser monumentals”.