Anar directament a les notícies

Elda renova la concessió de parcel·les dels Horts Ecològics Municipals

Publicat el en Governs amb Compromís

Des d’avui i fins al pròxim dia 22 de desembre està obert el termini de sol·licitud per a les parcel·les dels Horts Ecològics Municipals, una vegada que s’ha esgotat l’anterior concessió per dos anys que establia l’ordenança, així com la llista de reserves que es va formar.

El regidor de Desenvolupament Local, Manuel Ibáñez, ha explicat que s’obri doncs un nou procés d’adjudicació de les parcel·les vacants així com la formació d’una nova llista de suplents amb les quals poder cobrir altres possibles vacants futures. En aquest sentit, la intenció del regidor és habilitar noves zones para per a anar estenent aquests horts urbans si la demanda ciutadana ho fera necessari. En l’actualitat hi ha en funcionament 28 parcel·les de 50 metres en un terreny de propietat municipal situat a esquena del Cementeri i el Ecoparc.

Ibáñez ha ressaltat l’important paper d’aquests horts urbans ressaltant que no solament pel gaudi, aprenentatge i el consum d’hortalisses de les persones que els conreen, sinó perquè es recuperen espais públics i es millora el paisatge urbà.

Qualsevol persona empadronada a Elda que estiga físicament capacitada per a realitzar el treball agrícola i que a més estiga al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament, podrà demanar una parcel·la.

Manuel Ibáñez ha explicat que la selecció s’efectuarà per sorteig una vegada resultes les possibles reclamacions, tenint en compte dos supòsits. En el cas que hi haja igual o menys sol·licituds que nombre d’horts, se sortejaran els horts entre tots, en acte públic. I si se supera el nombre de sol·licituds, amb caràcter previ al sorteig es donarà prioritat a les persones que es troben en qualsevol de les situacions de desocupació, jubilació o pensionista.

En aquest primer cas se sortejaran els horts entre tots els prioritaris. En el cas que queden sol·licitants prioritaris sense adjudicació, es farà un segon sorteig per a constituir dues borses, una per als prioritaris i una altra per als no prioritaris, i determinar l’ordre d’adjudicació en els supòsits que es produïsquen vacants (primer s’utilitzarà la borsa de prioritaris i quan aquesta s’esgote s’utilitzarà la segona).