Bota al contingut principal

El candidat al Congrés dels Diputats per la Coalició Compromís, Joan Baldoví, ha demanat este matí que la Fiscalia General de l’Estat, “òbriga diligències d’investigació penal després de les declaracions del governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández. No s’entén que, si s’han falsejat documents comptables i s’ha ocultat informació als inspectors del Banc d’Espanya, s’haja d’esperar a la instrucció d’un expedient administratiu”.

En este sentit, Baldoví considera que la mateixa Fiscalia hauria d’actuar d’ofici, “en defensa de l’interés públic, i així ho demanarem formalment”, segons ha declarat el candidat de Compromís al Congrés dels Diputats.

Baldoví considera que és urgent també, “que l’Institut Valencià de Finances (IVF) conteste al requeriment del grup parlamentari Compromís al voltant de les operacions dels alts càrrecs de la CAM, autoritzades o comunicades a este organisme durant el període 2006-2010”.

Baldoví ha declarat que des de Compromís, “demanarem una reforma de la Llei 26/1988 de control de les entitats financeres perquè sols contempla sancions que arriben als 500.000 euros per als directius de les caixes que han fet algunes irregularitats molt greus, la qual cosa no ens sembla ni correcta ni proporcionada. A més, les seues actuacions i les multes poden estar protegides per assegurances de responsabilitat civil, sense que tinga cap cost la gestió negligent”.

El candidat de Compromís vol que les sancions “siguen molt més dures en el plànol econòmic i també que la llei contemple la via penal per a perseguir als mals gestors”.
Cal recordar que l’ordre de 22 de juny de 1990 de la Conselleria d’Economia regula el règim d’autorització de les operacions de risc concertades per les caixes d’estalvi amb els alts càrrecs i, a més a més, el text refós de la llei de caixes estableix l’obligatorietat d’obtenir una autorització administrativa de l’IVF en el suposat que les entitats realitzen operacions de risc dinerari o de signatura, com també transmissió de béns o valors amb els seus alts càrrecs o persones físiques o jurídiques a ells vinculats.