Bota al contingut principal

La diputada de Compromís en Les Corts, Nathalie Torres, ha registrat una proposta perquè el Govern central incloga en el Codi Civil els casos de desatenció greu o desafecció per part dels fills i filles cap als seus progenitors com a justa causa de desheretació.

Segons Torres, “la pandèmia ha fet visible nombroses preocupacions sobre la vida de les persones majors, entre les quals estan les herències i la llibertat de testar. Esta llibertat a l’hora de fer el testament està limitada en el Dret Civil actual pel sistema de legítimes. No obstant això, mentre es debat sobre la idoneïtat d’este sistema d’herències, existeixen possibilitats de facilitar la desheretació per motius sobradament justificats”.

El Codi Civil enumera una sèrie de causes per les quals es pot desheretar un fill o una filla. “I no són pocs els casos de pares i mares que volen privar de l’herència els seus fills o filles i no ho poden fer. El Codi Civil vigent va ser aprovat el 1889. Però la societat canvia i les lleis han d’adaptar-se a les noves realitats. Les persones majors han de tindre la llibertat per a decidir a qui deixen els seus béns i, per això, és fonamental plasmar les causes per les quals poden desheretar els seus fills o filles”, ha afegit la diputada de Compromís.

“A més a més, els motius de desheretació no sols corresponen a les ofenses físiques com estipula el Codi Civil, sinó també al maltractament psicològic, on s’inclou la falta d’interès i de relació familiar. L’article 853.2 diu que es pot desheretar els fills si han maltractat d’obra o han injuriat greument de paraula els seus pares”.

“I en este supòsit, el Tribunal Suprem ha interpretat que hi ha maltractament psicològic en casos de desatenció greu o desafecció, equiparant esta conducta amb el maltractament d’obra. Per tant, el maltractament psicològic és un concepte jurídic indeterminat i la seua aplicabilitat dependrà de la discrecionalitat de la judicatura. Per això hem d’oferir, com a mesura de protecció, tota la garantia possible perquè les persones majors puguen exercir el màxim de llibertat a l’hora de fer el seu testament”, ha conclòs la diputada Nathalie Torres.