Bota al contingut principal

El diputat i portaveu de Compromís en la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de Les Corts, Josep Nadal, ha presentat una proposta per tal que el Consell inste al Govern d’Espanya a revisar la prohibició de les cremes agrícoles, prevista en la Llei estatal d’Economia Circular, i que adopte mesures transitòries.

Segons Nadal, “la Llei ha canviat la naturalesa jurídica de les restes agrícoles i forestals ja que ara es consideren, a efectes legals, com a residus. Això ha provocat un desconcert en el sector i el que hauria de fer el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic és clarificar què entén per residu agrícola en allò que afecta a les cremes agrícoles”.

“Ens trobem que la llei qüestiona la necessitat de l’ús del foc com a sistema d’eliminació de restes agrícoles. Però cal dir que la seua prohibició total, sense una transició gradual i una programació realista, resulta molt difícil perquè no existeixen, a priori, alternatives que puguen, per exemple, servir per a eliminar matèria vegetal de ribassos o que facen viable tècnicament i/o econòmicament una altra alternativa immediata”.

“Tanmateix, entenent la diversitat territorial arreu de l’Estat, la seua prohibició no és viable i eficient, entre altres casos, en explotacions agràries d’escassa dimensió, moltes d’elles situades en territoris de dificultat orogràfica. Precisament és el cas de l’estructura agrària valenciana, on les explotacions s’estructuren en abancalaments d’escassa amplària que han de ser protegits per a evitar l’erosió”, ha explicat el diputat de Compromís.

“A més a més, hem de tindre en compte que la crema de restolls i de restes de poda s’empra per a mantenir una adequada sanitat vegetal, i també per a previndre una acumulació de material combustible que podria desencadenar incendis greus. Tot i això, encara no existeix una cadena de gestors de residus agrícoles autoritzats prou adequada i capil·lar territorialment per a donar l’abast i resposta a totes les restes agrícoles que actualment es produeixen dins l’activitat. I tampoc hi ha una economia associada al transport i tractament d’aquests residus que faça econòmicament viable aquesta transformació”.

D’altra banda, “pel que fa a l’adopció de mesures transitòries, hem de fer valdre el  treball de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana que, recentment, ha aprovat l’ordre d’agrocompostatge i la qual ha convocat per 300.000 euros les ajudes per a promoure alternatives a les cremes com a mètode d’eliminació de restes agrícoles per a l’exercici de 2022”, ha destacat Nadal.

“És la primera vegada que es convoca aquest tipus de subvencions, i s’orienten a l’adquisició de maquinària per al tractament de restes agrícoles, contractació de personal per a la utilització d’aquesta maquinària i/o contractació del servei de trituració, compostatge o valorització de la biomassa de restes agràries a una empresa externa. Així mateix, existeixen altres mesures per racionalitzar les cremes que puguen provocar perjudicis, com ara la seua programació segons les condicions meteorològiques i atmosfèriques, que també s’està impulsant per part de la Conselleria, i que el Govern central podria prendre com a exemple”, ha conclòs el diputat de Compromís, Josep Nadal.