Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha explicat hui el contingut de la seua esmena amb text alternatiu que confrontarà el pròxim dimecres en el Ple de Les Corts al projecte de Llei sobre emprenedors del Consell. D’esta manera, el grup parlamentari Compromís vol evidenciar que existeix una alternativa real a les polítiques del Partit Popular.

Segons ha assenyalat Fran Ferri, diputat de Compromís “el Consell va presentar estes mesures el mateix dia que el decret de les retallades per a desviar l’atenció i actuar com a cortina de fum. Mentre anuncien més plans i ajudes, pugen els impostos al 95% dels emprenedors que tributen a través de l’IRPF, deixen sense pagar les ajudes als emprenedors tecnològics de l’IMPIVA i condemnen a l’agonia a la Societat de Garantia Recíproca de la qual depenen milers de PiMEs”.

La proposta de Compromís, treballada colze a colze amb grups d’emprenedors, contempla la creació d’una Agència Valenciana de l’Emprenedoria, com a columna vertebral de les polítiques en este àmbit i que comptarà en el seu Consell d’Administració amb la presència de les diferents administracions públiques i de les institucions acadèmiques, socials i econòmiques relacionades amb el foment de l’emprenedoria. L’objectiu d’esta Agència és integrar i coordinar les diferents iniciatives que es porten a terme en els diferents nivells administratius, estalviant així recursos i augmentat l’eficàcia d’estes polítiques.

La coalició proposa també la posada en marxa de les “Oficines Úniques de l’Emprenedoria”, com a espais integrats on els emprenedors puguen realitzar tots els tràmits necessaris per a la posada en marxa de la seua iniciativa empresarial, així com rebre assessorament i informació sobre vies de finançament.

En quant a la necessitat de finançament dels emprenedors, Compromís destaca la creació d’un programa de microcrèdits per a autònoms amb un període de carència determinat pel nivell de renda de l’emprenedor en cada moment, salvaguardant el seu patrimoni personal i reduint el gran risc que frena molts projectes emprenedors.

Altres mesures que contempla el text alternatiu són la simplificació de tràmits d’obertura, l’extensió de la bonificació de taxes, l’aposta pel cooperativisme emprenedor o els projectes de formació i foment de la cultura emprenedora. Segons Ferri “el PP es plena la boca amb el tema de la simplificació de tràmits a l’hora d’obertura d’empreses i ara que presenten una llei no aprofundeixen en esta qüestió”.

Per a Ferri: “La proposta de Compromís posa l’accent en generar una ecosistema favorable als emprenedors. El gran debat al que ens hem d’afrontar és com tornar a crear llocs de treball, perquè només així podrem reduir el dèficit i reactivar l’economia valenciana”.