Anar directament a les notícies

Compromís insta a l’elaboració d’un pla d’atenció integral a l’autisme

Publicat el en Sanitat i Benestar

El grup parlamentari Compromís ha presentat en Les Corts Valencianes una proposició no de llei en què reclama al Consell que inste el govern central a, en el marc dels diferents consells interterritorials del sistema nacional de salut, educació, serveis socials i treball, complir amb l’elaboració d’un pla nacional d’autisme i trastorns generals del desenvolupament.

Segons senyala la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra en esta iniciativa “de tots és conegut la problemàtica de l’autisme i les reiterades mancances d’atenció, mesures preventives i centres pel tractament d’aquestes alteracions que pateixen nombroses persones. L’autisme, pot tindre manifestacions diferents en grau i forma que li donen una característica especials. Pateixen, trastorns en la capacitat de reconeixement i de comunicació social i patrons repetitius d’activitat, tendència a la rutina i dificultats d’imaginació social”.

Per tot açò Compromís considenra necessari elaborar un pla d’atenció integral a l’autisme que, entre d’altres, contemple els punts següents:

a) Diagnòstic precoç en l’inici del trastorn, a través de l’establiment d’un protocol d’actuació de la detecció primerenca de la malaltia per a avançar-ne el tractament.
b) Integració escolar. Es facilitaran els mitjans necessaris de suport per a la integració dels infants autistes en els ensenyaments no universitaris. Es crearan unitats específiques als centres ordinaris autoritzats per a impartir educació primària i educació secundària obligatòria i creació de centres d’educació especial amb residència.
c) Inserció laboral. Adoptar les mesures necessàries perquè les persones autistes tinguen les màximes possibilitats d’integració social i de realització vital pròpia.
d) Creació de centres de dia, respir i residencials. Cal garantir el suport a les famílies a través de les mesures socials necessàries a nivell de centres especialitzats, centres de dia, residències temporals o definitives, etc.
e) Incorporar experts dels diferents departaments de les administracions autonòmiques involucrades (sanitat i afers socials, educació, treball i igualtat, si més no), i comptar, així mateix, amb l’opinió de les associacions vinculades a l’autisme.
f) Garantir una atenció homogènia en tot el territori estatal mitjançant el finançament necessari a les comunitats autònomes per al compliment del pla estatal esmentat.
g) Donar suport a la investigació, des de centres de referència i en coordinació amb les universitats i l’especialització en el sector públic garantint la formació de cuidadores i la titulació adient.
j) La identificació i la valoració de l’alumnat amb autisme o trastorns generals del desenvolupament es farà tan aviat com siga possible per part dels equips psicopedagògics multiprofessionals amb la deguda qualificació, que desenvoluparan la seua tasca de forma interdisciplinària. Es podran determinar equips psicopedagògics multiprofessionals especialitzats en una determinada discapacitat o trastorn de la conducta.