Anar directament a les notícies
El 14,4% de les proposes pertanyen a Economia
El 7,9% de les proposes pertanyen a Ocupació
El 13,8% de les proposes pertanyen a Educació
El 5,9% de les proposes pertanyen a Cultura
El 5,8% de les proposes pertanyen a Justícia
El 10% de les proposes pertanyen a Medi Ambient
El 8% de les proposes pertanyen a Benestar
El 6,7% de les proposes pertanyen a Participació
El 21% de les proposes pertanyen a Política
El 6,5% de les proposes pertanyen a Llengua
TotesEconomiaOcupacióEducacióCulturaJustíciaMedi AmbientBenestarParticipacióPolíticaLlengua
Mostrant 1 proposta. Mostra totes les propostes
1 Economia 1 Jan 1970
1
1 Economia 1 Jan 1970
1
J
J
c
c
B
B
2 Ocupació 1 Jan 1970
2
1 Economia 1 Jan 1970
1
1 Economia 1 Jan 1970
1
0 1 Jan 1970
0
1 Economia 1 Jan 1970
1
Mostra totes les propostes