Morera: “Cada volta que el PP parla d’austeritat, insulta la intel•ligència de la ciutadania”