Compromís Sumar
Valencià | Castellano

Microcrèdits
Ajuda'ns a fer la campanya

A Compromís, el nostre crèdit eres tu. No volem dependre de bancs. I per a això necessitem la teua ajuda.


1 Selecciona una quantitat i fons

 • altra quantitat

Aquesta quantitat es retornarà al teu compte bancari quan ens ingresen la subvenció electoral


2 Escriu les teues dades


3 Compte bancari on retornar-te els diners

Compte bancari en format IBAN. Exemple: ES00000000000000000000001. Responsable del tractament

Coalició Compromís, amb CIF V98725781, amb domicili social a València, plaça del Pilar núm. 1, 46001, València.

2. Finalitats del tractament de les dades
 • Gestionar la subscripció de microcrèdits per a col·laborar amb el finançament de la precampanya i la campanya electoral de Compromís indicada en el formulari
 • Informar sobre les activitats electorals de Compromís.
 • Tramitar els contractes civils de subscripció de microcrèdits.
 • Gestionar els cobraments i les devolucions a través de les entitats financeres.
 • Gestionar i controlar l'accés a les pàgines web de Compromís.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat.

3. Legitimació del tractament (base jurídica)
 • Compliment d'una obligació legal.
 • Execució dels drets i obligacions estatutàries.
 • Consentiment de les persones inscrites en els casos de tractaments que ho requerisquen.

La persona que es registra accepta el tractament de les seues dades personals per als fins indicats, per part de Compromís i dels seus encarregats de tractament, i accepta la recepció de missatges i comunicacions per via electrònica o telefonia mòbil.

4. Destinataris de cessions o transferències de dades

Les dades seran tractades pels òrgans de Compromís encarregats de la gestió financera. Compromís no cedirà les dades a terceres persones excepte obligació legal i en els següents casos:

 • Comunicacions de dades econòmiques i bancàries a les entitats financeres per a la gestió dels microcrèdits.
 • Declaracions tributàries a l'Agència Tributària.
 • Informació requerida pel Tribunal de Comptes i altres òrgans de fiscalització de l'activitat, en els casos previstos en la Llei.
 • Requeriments de les autoritats.
 • Entitats d'allotjament segur de servidors informàtics i telecomunicacions, mitjançant encàrrec de tractament.

No es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals que no oferisquen garanties adequades.

Drets de les persones interessades
 • Accedir a les dades personals relatives a l'interessat
 • Rectificació de les dades
 • Supressió de les dades
 • Limitació del seu tractament (dret a l'oblit)
 • Oposició altractament
 • Portabilitat de les dades
 • Revocar el consentiment atorgat per alguna finalitat específica

Podeu exercitar els vostres drets enviant personalment una petició per correu electrònic a l'adreça [email protected]. En tots dos casos hauràs d'acreditar la teua identitat adjuntant una còpia del document legal d'identitat que hages utilitzat per a la teua inscripció (DNI, NIE o passaport) o qualsevol altre document legal que permeta acreditar inequívocament la teua identitat.

6. Procedència de les dades
 • Persones interessades a través dels formularis de registre
 • Informació remesa per correu postal o electrònic i per missatgeria electrònica
 • Empreses de prestació de serveis d'internet i telecomunicacions

En registrar-te declares i garanteixes que les dades personals que has indicat en el formulari són vertaders, exactes, complets i actualitzats, i et fas responsable dels danys i perjudicis, ja siguen directes o indirectes, que pogueres ocasionar a Compromís com a conseqüència de la utilització de dades falses o errònies.

Categories de dades que tractem: nom, cognoms, adreça, DNI, telèfon, correu electrònic, número IBAN del compte bancari, adreça IP, login, data i hora d'accés a la web de Compromís.

Per a més informació escriu a [email protected]