Compromís presenta al Senat una Proposició de Llei de Mesures Urgents per a l’Impuls de la Radiodifusió Sonora Digital Terrestre

• S’acompanya d’una moció per al seu debat en la Comissió d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital • Es proposen mesures amb accions molt concretes i detallades per a escometre la seua implantació efectiva a Espanya Madrid, 2 de juliol de 2020 La situació d’estancament en la qual es troba la radiodifusió sonora digital terrestre a…