Morera critica que Fabra no ha aportat cap idea nova en el seu discurs de presa de possessió