Anar directament a les notícies

Resum activitat parlamentària 2011-12

LLEIS PRESENTADES

ENRIC MORERA

 • Proposició de Llei per a la prevenció dels accidents laborals i d’ajuda a les víctimes i familiars.
 • Proposició de Llei de Modificació del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit públic en la Comunitat Valenciana.
 • Proposició de Llei de RTVV

MONICA OLTRA

 • Proposició de Llei de Modificació de la Llei 6/2002, de 2 d’agost, de La GV, de l’Estatut dels ex presidents de la Generalitat.
 • Proposició de Llei sobre l’ètica pública que regula el règim dels regals i dels registres de regals i atenció protocol·làries a les autoritats, funcionaris i empleats públics de les administracions públiques valencianes.

FRAN FERRI

 • Proposició de Llei d’Emprenedors

PROPOSICIONS DE TRAMITACIÓ IMMEDIATA

ENRIC MORERA

Inclusió del Corredor Medierrani en tota la seua extensió, des d’Algeciras fins la frontera francesa, en la Xarxa Central Trans-Europea.

Recolzament de Les Corts al Banc de València

MÓNICA OLTRA

Sobre el tractat de comerç d’armament (TCA).

PROPOSICIONS DE TRAMITACIÓ URGENT

 ENRIC MORERA

 • Ampliació edat per accedir cossos de Policia Local
 • Sobre retirada decret plurilingüisme que pretén implantar Conselleria Educació.
 • Ampliació línia subvenció destinada a ajudes econòmiques per a les Corporacions Locals i centres autoritzats d’ensenyament musical
 • Construcció del Col·legis com: El Bracal de Muro, IES Francesc Gil de Canals, Col·legi Cardenal Tarancón de Borriana
 • En defensa del sistema públic de l’ensenyament i la retirada de la proposta de cessió de sòl públic a empreses privades per a la construcció i explotació de centres escolars durant 75 anys
 • Aplicació en Plec de Condicions de mesures per rebaixar preus ITV
 • El inici de les accions per finalitzar construcció CV-10 Autovia La Plana
 • Rebuig Acord Marc d’associació entre UE i Marroc per ser perjudicial a l’agricultura Valenciana.
 • Promoció fase final excavacions restauració Castell d’Oropesa.
 • Creació d’una comissió de seguiment per controlar la població de fauna salvatge.
 • Revocació immediata de la distinció honorífica d’Ambaixador de la CV a Jaume Matas.
 • Creació d’un gasoil agrícola a preu reduït.
 • Anul·lació pel Govern d’Espanya del gravamen especial a les rendes no declarades i la lluita contra el frau fiscal.
 • Disconformitat de Les Corts contra pressupostos Generals Estat.
 • Manca d’informació de les Entitats Financeres en la comercialització dels productes anomenant participacions preferents o quotes participatives.
 • Establiment d’una amnistia hipotecaria per les quantitats que es deuen i que sobrepassen el 110% del valor de la vivenda habitual.
 • Suspensió de l’aplicació del RD 14/2012 del Ministeri d’Educació i la presentació d’un recurs contra el mateix.
 • Modificació de les polítiques econòmiques i socials seguides pel Consell d’Europa destinant més recursos al dret a la vivenda, al treball, a la sanitat, a l’educació i a la justícia universal i gratuïta.

 MÓNICA OLTRA

 • Elaboració Llei per a la creació oficina anti frau a la CV
 • Sobre defensa dels interessos col·lectius en matèria d’urbanisme transparent i accés a la vivenda.
 • Petició de retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP que qüestiona el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.
 • Sobre aplicació de mesures per garantir les prestacions socials, en especial la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Personació del Consell com acusació particular en el procés judicial inicia en l’Audiència Nacional contra l’ex directora general de la CAM.
 • Petició de no adquisició per part del Consell de l’empresa VALMOR
 • Sobre preus del Transport Públic.
 • El manteniment pel Govern d’Espanya de la defensa en el Tribunal Constitucional de la Llei 13/2005, d’1 de juliol, de modificació del Codi Civil, davant el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel PP.
 • De rectificació de la decisió del Consell de data 9 de desembre de 2011 a fi de que no adquirir amb diners públics l’empresa VALMOR.
 • La dotació de mitjans econòmics i materials per al control i eradicació del morrut roig en el Palmeral d’Elx.
 • Sobre reducció d’un 20% de la despesa real en defensa.
 • De condemna a les brutals agressions policials que patit els estudiants i ciutadans en general en la ciutat de València  en febrer de 2012.
 • Creació en document IRPF una casella per a l’aportació del 0,7% a la investigació científica.
 • Presentació de Les Corts com acusació particular en el procés judicial que estudia possibles delictes econòmics i frau comesos per dirigents de la Fundació Hemisferio.
 • El pagament de l’IBI per part de l’Església catòlica.
 • Recolzament de Les Corts als treballadors i treballadores de l’empresa Serveis Auxiliars de Logística SA.
 • Rebuig frontal a la Reforma Laboral impulsada pel Govern d’Espanya.
 • Revocació immediata de distinció honorífica com Ambaixador de la CV a Jaume Matas.
 • Sobre convocatòria Consulta Ciutadana respecte privatització de la gestió de les infraestructures sanitàries.
 • Creació de dos unitats especials, en València i en Alacant, de diagnòstic, seguiment i tractament de les malalties de sensibilitat química múltiple, fibromialgia i síndrome de fatiga crònica.
 • Modificació de les polítiques econòmiques i socials seguides pel Consell d’Europa destinant més recursos al dret a la vivenda, al treball, a la sanitat, a l’educació i a la justícia universal i gratuïta.
 • Assumir a càrrec del Ptos. de la GV del pagament a persones promotores d’ocupació contractades arrel de l’Ordre TIN/2931/2011, almenys, fins el 31 de desembre de 2012.
 • Declaració de zona catastròfica els municipis afectats pels incendis de finals de juny de 2012.

JUAN PONCE

 • Sobre preus del Transport Públic.
 • Sobre oposició a qualsevol projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs en el litoral valencià.
 • Paralització de tota subhasta de mont públic que no compte amb el corresponent Pla d’Ordenació de Recursos naturals.
 • Supressió per l’Agència Valenciana de la Mobilitat /AVM) del punt 4 de l’article 28 de l’esborrany del reglament dels taxi, actualment en fase d’exposició pública.
 • Anul·lació de la pròrroga establerta en 2011 per a l’explotació de la central de Cofrents.
 • Modificació de les polítiques econòmiques i socials seguides pel Consell d’Europa destinant més recursos al dret a la vivenda, al treball, a la sanitat, a l’educació i a la justícia universal i gratuïta.
 • Modificació de l’article 6 del decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, de protecció dels terrenys forestals cremats.
 • Declaració de zona catastròfica els municipis afectats pels incendis de finals de juny de 2012.

FRAN FERRI

 • Petició de retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP que qüestiona el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.
 • Construcció immediata de l’IES Francesc Gil de Canals.
 • El manteniment pel Govern d’Espanya de la defensa en el Tribunal Constitucional de la Llei 13/2005, d’1 de juliol, de modificació del Codi Civil, davant el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel PP.
 • Aplicació en Plec de Condicions de mesures per rebaixar preus ITV
 • Anul·lació pel Govern d’Espanya del gravamen especial a les rendes no declarades i la lluita contra el frau fiscal.
 • Establiment d’una amnistia hipotecaria per les quantitats que es deuen i que sobrepassen el 110% del valor de la vivenda habitual.

MIREIA MOLLÀ

 • Elaboració d’una Llei de creació de l’Oficina anti frau de la CV.
 • Sobre aplicació de mesures per garantir les prestacions socials, en especial la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Personació del Consell com acusació particular en el procés judicial inicia en l’Audiència Nacional contra l’ex directora general de la CAM.
 • Creació en document IRPF una casella per a l’aportació del 0,7% a la investigació científica.
 • Presentació de Les Corts com acusació particular en el procés judicial que estudia possibles delictes econòmics i frau comesos per dirigents de la Fundació Hemisferio.
 • Rebuig frontal a la Reforma Laboral impulsada pel Govern d’Espanya.

JOSEP Mª PAÑELLA

 • Sobre retirada decret plurilingüisme que pretén implantar Conselleria Educació.
 • Ampliació línia subvenció destinada a ajudes econòmiques per a les Corporacions Locals i centres autoritzats d’ensenyament musical
 • Construcció del Col·legi El Brancal de Muro
 • En defensa del sistema públic de l’ensenyament i la retirada de la proposta de cessió de sòl públic a empreses privades per a la construcció i explotació de centres escolars durant 75 anys.
 • El inici de les accions per finalitzar construcció CV-10 Autovia La Plana
 • Construcció immediata del Col·legi Cardenal Tarancón de Borriana.
 • Promoció fase final excavacions restauració Castell d’Oropesa.
 • Creació d’una comissió de seguiment per controlar la població de fauna salvatge.
 • Creació d’un gasoil agrícola a preu reduït.
 • Suspensió de l’aplicació del RD 14/2012 del Ministeri d’Educació i la presentació d’un recurs contra el mateix.
 • Retirada de l’Ordre 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria Educació, per la que es regula l’aplicació del RD Llei 14/2012,de 20 d’abril.