Anar directament a les notícies

Seguiment Acord del Botànic

Acord del Botànic

En aquesta secció pots conèixer en quin punt es troben cadascun dels acords compromesos amb la ciutadania en el Pacte del Botànic. Si està fet, si el Consell està treballant en això, o si encara no s'ha pogut abordar.


Per verificar aquesta informació, en cadascun dels apartats s'han vinculat diversos enllaços a notícies publicades en els mitjans de comunicació on s'acredita si l'objectiu està complit o en procés de fer-ho.

En esta sección puedes conocer en qué punto se encuentran cada uno de los acuerdos comprometidos con la ciudadanía en el Pacto del Botánico. Si está hecho, si el Consell está trabajando en ello, o si todavía no se ha podido abordar.

Para verificar dicha información, en cada uno de los apartados se han vinculado diversos enlaces a noticias publicadas en los medios de comunicación en donde se acredita si el objetivo está cumplido o en proceso de hacerlo.

Acord del Botànic 2 - Text íntegre signat el 12 de juny de 2019

Renovació de l'Acord del Botànic 2017 - Text íntegre signat l'11 de gener de 2017

Balanç d'activitat del Consell - A data de 28 de juny de 2016

Acord del Botànic - Text íntegre signat l'11 de juny de 2015

1. Rescatar Persones

 • En procés
  Mesures contra els desnonaments
 • Fet
  Renda garantida de ciutadania
 • Fet
  Mesures contra la probresa energètica
 • Fet
  Pobresa infantil: beques de menjadors
 • Fet
  Pobresa infantil: beques de llibres
 • Fet
  Aplicació de la Llei de Dependència
 • Fet
  Mesures contra la violència masclista

2. Regeneració Democràtica i Lluita contra la Corrupció

 • En procés
  Aprovar una nova Llei Valenciana de Transparència
 • En procés
  Independència i professionalització del Consell Jurídic Consultiu
 • Fet
  Llei de Participació institucional
 • En procés
  Reforma de la llei electoral valenciana
 • Fet
  Creació de l'Oficina de lluita contra el frau i la corrupció
 • En procés
  Prohibició de les portes giratories
 • Fet
  Mesures per millorar la transparència en la contractació d'empreses i serveis públics
 • En procés
  Reducció de despeses superflues
 • En procés
  Reforçar el paper dels ajuntaments
 • Fet
  Llei per a la protecció del denunciant de pràctiques corruptes

3. Governar per a les persones

 • Fet
  Prioritzar la despesa en serveis socials
 • En procés
  Reestructuració del deute
 • Fet
  Auditoria de les concessions sanitàries
 • Fet
  Recuperació de l’atenció sanitària per a tots aquells col·lectius que l’han perduda amb el Reial Decret 16/2012
 • Fet
  Paralització les retallades en serveis públics i progressivament garantir l’extensió i l’augment de la qualitat.
 • En procés
  Extensió progressiva de l’ensenyament públic de 0 a 3 anys.
 • En procés
  Elaboració d’una Llei Valenciana d’Educació
 • En procés
  Reduir progressivament la ràtio en totes les etapes educatives
 • En procés
  Pal·liar els efectes de la LOMCE fins que arribe su total derogació
 • Fet
  Creació d'una Radio i Televisió públca valenciana
 • Fet
  Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI
 • Fet
  Promoure la paritat als òrgans institucionals
 • Fet
  Promoure el valencià en les institucons.

4. Nou Model Productiu

 • En procés
  Reidustrialització de l'economia
 • En procés
  Impulsar i recuperar l'agricultura valenciana
 • En procés
  Impulsar el turisme sostenible
 • En procés
  Fomentar un comerç de proximitat
 • En procés
  Creació d'un plan de gestió de residus sostenibles
 • En procés
  Impulsar l'efinciència energètica
 • Fet
  Refundació de l’Institut Valencià de Finances
 • En procés
  Creació de caixes i cooperatives de crèdit social
 • Fet
  Reclamar el finançament del Corredor Mediterràni
 • Fet
  Desbloquejar la reforma de l’Estatut d’Autonomia
 • Fet
  Articulació del Sistema Valencià d’Innovació
 • En procés
  Pla de foment del cooperativisme i l'economia social

5. Finançament Just i Auditoria Ciutadana

 • Fet
  Reclamar un finançament just
 • Fet
  Exigir el reconeixement del Deute Històric de l'Estat
 • En procés
  Auditoria ciutadana
 • En procés
  Creació d'una Agència Tributària pròpia

Darrera actualització: 5 febrer 2016