Anar directament a les notícies

4. Una mobilitat segura, sostenible i saludable

COMPROMÍS proposa que el País Valencià avance decididament cap a un model de mobilitat basat en premisses de sostenibilitat, eficiència energètica, integració social i millora de la salut. Un model que prioritze el transport públic, l’’ús racional del cotxe (donant facilitats a la circulació en àrees congestionades als vehicles amb dos o més ocupants i la promoció del carpooling i el carsharing) i que, alhora, promoga els desplaçaments a peu i amb bicicleta. La mobilitat té per a nosaltres dos components essencials que estan interrelacionats: la sostenibilitat i la garantia d’’un servei públic de qualitat amb accés per a tot el món.

L’’opció per una mobilitat basada quasi exclusivament en els desplaçaments en vehicles privats, que ha comportat un model de desenvolupament urbanístic i una ocupació del territori Valencià completament irracional, arriba a la seu fi.

Cal implementar polítiques de planificació del territori que opten, en matèria de mobilitat, per un canvi de paradigma; la nova ordenació urbanística ha de dissenyar ciutats i pobles més compactes, on es poden prestar serveis comuns de forma més racional i sostenible, i en especial pel que fa a la mobilitat quotidiana.

Des del Consell de la Generalitat, COMPROMÍS impulsarà decididament l’’adopció de polítiques sostenibles de mobilitat, defensant la prioritat de les infraestructures del transport públic enfront de la voràgine inversora de noves vies de gran capacitat i per aconseguir un ús mes racional del vehicle privat, elaborant mesures de protecció ambiental per disminuir la mortalitat i greus afectacions de salut per accidents i per la contaminació atmosfèrica.

En eixe sentit, es treballarà per aconseguir la gratuïtat del transport públic per als jubilats, joves, persones aturades i per a qui no siga titular d’algun vehicle a motor.

Cal un Pla de Transports de Viatgers del País Valencià, per permetre planificar i crear noves xarxes i reforçant serveis de transport públic a tot el territori.

La crisi energètica, que situa el declivi de les energies fòssils a curt termini, ha de ser una oportunitat per aconseguir situar el transport públic col·lectiu com l’’eix majoritari de la mobilitat dels ciutadans, evidentment compaginat amb un ús racional de vehicles privats, no contaminants, elèctrics, híbrids, etc.

Pel que fa a mercaderies, en el transport terrestre el 91% dels trànsits en tonesquilòmetres es fan amb camió, i només el 9% amb ferrocarril. Pràcticament no s’’ha modificat des de fa anys l’’impuls de la línia ferroviària al port de València i la nova terminal de mercaderies hi ajudaran, però resulta evident la insuficiència del sistema ferroviari per a mercaderies a tot el territori.

S’’ha d’avançar en la introducció de nous combustibles i en l’’electrificació, tant com es puga, del transport públic (electricitat sostenible). Promoure des del Consell mesures per afavorir la fabricació de cotxes ecològics i crear xarxes de subministrament i recàrrega elèctrica dels vehicles.

COMPROMÍS defensa la conversió de l’’actual Conselleria de Medi Ambient, en el departament de Política Territorial i Mobilitat, com a expressió de la voluntat del Consell d’’avançar decididament en un nou model de mobilitat basat en premisses de sostenibilitat, eficiència energètica, integració social i gestió racional de les infraestructures.

Paralització i revisió del vigent pla d’infraestructures viaries (PEIT) per redefinir-lo amb paràmetres sostenibles i de prioritat als transports públics més eficients i menys contaminants.

Impulsar xarxes comarcals de carrils bici.

Garantir que tots els polígons industrials estiguen connectats per carril bici amb els nuclis
poblacionals.

Ferrocarril

La Generalitat cal que assumisca les competències del transport ferroviari de rodalia dels valencians, com preveu l’’estatut d’’autonomia.

Els documents europeus sobre el transport del segle XXI insisteixen en el paper crucial que el ferrocarril ha de jugar en el futur, per a respondre a les necessitats de transport que es preveuen, i que sens dubte no podrà ser cobert per la carretera, ja asfixiada per l’’excés de trànsit, i que està causant uns problemes ambientals insostenibles.

Existeix la necessitat i l’’oportunitat de dissenyar un pla per a aconseguir la transferència de càrregues i viatgers al ferrocarril, i per a convertir el ferrocarril en la columna vertebral del sistema de transports valencià, i en la via de comunicació prioritària amb l’’exterior.

Els accessos per carretera a les nostres ciutats estan prop del col·lapse. Quan les condicions són un poc més desfavorables de l’’habitual, les entrades per carretera de les nostres ciutats i més notòriament a València, es paralitzen. Les possibilitats d’’ampliar les autovies d’’accés a València des de Puçol, sud i Oest són massa complexes per a poder ser assumides socialment.

L’’Alacantí junt a les Marines són la major conurbació europea que resta sense comunicació per ferrocarril. (El TRAM no és un transport de rodalia sinó un tren turístic o com a molt un transport local que pot actuar com a complementari del de rodalia).

La derivació d’’algun trànsit pel corredor sud de l’’AVE augmentarà molt escassament la capacitat de les vies actuals per on circula i circularà el transport de rodalia, junt un dels trànsits de mercaderies més intensos de la península ibèrica.

Els FGV són deficients en el seu servei, duració dels trajectes excessiva, freqüència escassa, seguretat necessàriament millorable.

Els tramvies no tenen prioritat de pas, tot i estar dotats de la tecnologia necessària, ocasionant una durada excessiva dels trajectes i no competitiva amb el vehicle privat.

La intermodalitat a València Nord no està ben resolta als projectes d’estació subterrània (llarga distància, metro, bus, bici…).

En general, la intermodalitat és molt deficient. Els trens no estan equipats per a dur bicicletes.

Les estacions (i els trens) no estan preparades per als discapacitats, no poden passar d’’una andana a altra. Sovint el pas entre andanes es fa a través de les vies, el que és perillós per als viatgers (accident recent a Benifaió) i impossible per als viatgers discapacitats.

Tenim nombroses mancances, que han estat proposades i/o reivindicades clàssicament pels components de la Coalició Compromís com el ferrocarril Gandia-Dénia, Castelló-Vinaròs, Castelló-Sogorb, millora de Xàtiva– Silla, ampliació fins La Font de la Figuera, nova línia per l’’eix Alacant–-Elx–-Crevillent–-Torrevieja amb connexió amb l’’Altet, línia des d’’Alacant a Villena, electrificació Alacant–-Múrcia, junt a propostes per als ferrocarrils de la Generalitat Valenciana com: desdoblament de la via entre Torrent i Castelló de la Ribera, Montcada-Bétera, Paterna-Llíria, millora del FGV a Llíria, recuperació del ferrocarril a Riba-roja, noves línies des de Castelló, trams Sagunt-Port, tram Gandia–-Port i Castelló-Grau, tram Alcoi–-Muro-Cocentaina, junt unes altres que és imprescindible que incorporem com: prolongació
des de Gandia fins Alacant; desdoblament Xeraco-Gandia; tercera via València-Silla, soterrament València-Silla; augment de la freqüència; connexió Alcoi-Alacant; augment de la freqüència d’’Alacant-Elx; nova línia pel corredor del Vinalopó;
millora de la seguretat en les estacions de RENFE; rehabilitació de la línia a Madrid per Conca, especialitzant-la en el trànsit de mercaderies per donar eixida al trànsit de contenidors des del port de València cap l’’interior de la península amb la finalitat de descarregar de trànsit de camions el viari metropolità de València i alliberar capacitat
ferroviària en el corredor València-Silla.

L’’eix mediterrani d’’ample europeu reclamat per FERRMED podria absorbir fins el 30% del trànsit de mercaderies que hui es transporten per carretera amb un estalvi de fins a 770.000 tones de C02.

La línia ferroviària València-Terol-Saragossa-Canfranc-França, s’’ha de contemplar com un eix estratègic. Entre Saragossa i València està modernitzant-se, però l’’obertura sencera del corredor no està contemplada. Cal recordar que l’’eix ferroviari complet (França inclosa) existeix, sols cal modernitzar-lo. Sobretot si tenim en compte que l’’autovia Osca-Canfranc no continuarà en França on hi ha una enorme oposició a la vista dels impactes ambientals que provocaria.

Ens cal un bon transport de rodalia entre les zones més poblades dels nostre país allí on la rendibilitat social és evident, però també com a motor del desenvolupament econòmic en algunes zones del nostres país, com les comarques centrals, que necessiten un bon transport ferroviari per garantir la seua pervivència econòmica.

Les línies de rodalia per ser eficients cal que siguen de doble via i electrificades. Aquesta
és un de les fites que cal que tinga el pla.

Les estacions han de ser segures per als viatgers (passos elevats o soterranis entre les
andanes) i accessibles per als usuaris de mobilitat limitada en totes les andanes.

Les estacions han de ser accessibles per als viatgers d’’altres localitats, per açò és imprescindible que l’’espai d’aparcaments junt a les estacions siga molt ampli. Estacions que han perdut el seu espai d’’aparcament com Xàtiva i Torrent obliguen a part dels seus usuaris a desplaçar-se a altres poblacions per poder agafar el tren.

La planificació dels transports cal que tinga com un dels eixos principals la intermodalitat: la proximitat entre les diverses línies de transport pèr tal de fer possibles i fàcils els canvis de forma de transport.

Construcció de l’’eix mediterrani d’’ample europeu per a transport de mercaderies.

Proposta del pla director d’’infraestructures ferroviàries.

Cobrir necessitat social per mancança o pràctica inexistència.

Doble via i electrificades.

Seguretat i accessibilitat passos elevats o soterranis entre les andanes i accessibles per als usuaris de mobilitat limitada.

Millora de la intermodalitat.
Aparcaments amplis i sobredimensionats junt a les estacions. Interconnexió amb els altres mitjans públics de transport. Tramvia, autobusos interurbans, urbans, taxis,carrils bici.

Noves infraestructures
Rodalia/regionals
Castelló–-Vinaròs
Castelló–-Vall d’’Uixó-Sogorb
Ampliació València–-Silla. Soterrament de les vies.
Ampliació fins la Font de la Figuera
Desdoblament Silla–-Gandia
Millora túnel Xeraco
Gandia–-Dénia
Eliminació canvi de trens a Xàtiva per la línia Xàtiva-Alcoi
Alcoi-Alacant
Alacant- Dénia
Alacant–-Oriola per la costa. Connexió amb l’’aeroport de l’’Altet
Alacant-Villena
Electrificació de la línia Alacant-Múrcia

FGV
València-Riba-roja
Tram Sagunt–-Port
Tram Gandia-port
Castelló-Grau
Alcoi–-Muro-Cocentaina

Mercaderies
València–-Madrid per Conca
Interconnexió amb els ports
Via d’’ample europeu pel corredor mediterrani

Propostes millora
Augment general de freqüències
Doble via en totes les línies
Electrificació de totes les línies
Intermodalitat
Accés de bicicletes generalitzat al tram i rodalia
Implantació d’’horaris nocturns per al cap de setmana (divendres i dissabte a la nit) en totes les línies de metro, tramvia i tren de rodalia.

Seguretat/accessibilitat
Passos soterranis en les estacions accessibles per discapacitats.
Impermeabilització de les vies per animals i persones (com les autopistes)
Major impuls del ferrocarril, molt especialment de les xarxes de rodalies.
Revisió dels projectes encara no executats d’’AVE i consideració alternativa de la modernització i millora de la velocitat alta en la xarxa ferroviària existent.

Projectes a executar encara pendents:
Millora de les infraestructures de les línies de Xàtiva-Alcoi, València-Madrid per
Conca i València-Terol, per poder augmentar la velocitat comercial.
Potenciació de les rodalies d’’Alacant, millorant la línia a Múrcia i creant una línia
d’’Alacant a Villena i una altra de Gandia a Dénia.
– Creació d’’una línia de rodalies de Vinaròs a Castelló, amb connexions a Onda i a la Vall
d’’Uixó i d’’aquesta població a València.
Soterrament de les línies de ferrocarril allà on produïsquen un efecte de barrera, com ara a Villena, Alfafar, etc.
– Ajuts als ajuntaments per escometre estudis i projectes tècnics de peatonalització i de foment de les modalitats de mobilitat sostenible, atenent a la seua interconnexió i priorització del transport públic davant el privat.

Descentralització de la gestió dels trens de rodalies, per a què passe a càrrec de l’’administració valenciana.

Potenciar el tràfic de mercaderies per ferrocarril gravant l’’ús de la carretera.