Anar directament a les notícies

Promoció i incentivació de mesures d’’estalvi i eficiència en l’’ús de l’aigua. S’’ha d’evolucionar cap a una gestió de la demanda.

Implementació i desenvolupament, sense retards, de la Directiva Europea de l’’Aigua. Cal que els preus reflecteixen, de manera realista, el cost de l’’aigua.

Elaboració de tots els plans de conca, incloent la revisió del Pla de conca del Xúquer, incorporant els criteris de la Directiva Europea de l’Aaigua. Establiment de cabals ecològics per als principals rius de l’’estat espanyol, amb criteris objectius i assessorament científic.

S’’han d’evitar o penalitzar els usos sumptuaris i malbaratadors de l’’aigua.

Calen ajuts per a incrementar els actuals nivells de reutilització de les aigües depurades i
per estendre la depuració terciària de l’’aigua.

Supressió dels abocaments d’’aigües contaminades o parcialment depurades a llits públics i a la mar, ja siga per mitjà d’’emissaris o de qualsevol altra manera. Increment de la vigilància i de les sancions per fer efectiva aquesta mesura.

Protecció dels aqüífers i control rigorós dels pous. Persecució més rigorosa i contundent de les extraccions il·legals i de la contaminació d’’aqüífers.