Anar directament a les notícies

Millora i extensió dels sistemes de detecció de focs per infrarojos i altres modalitats de detecció remota. Increment de les dotacions aèries de lluita contra incendis, en col·laboració amb les CCAA. Ampliació dels serveis especials de lluita contra els grans incendis.

Ajuts específics per la conservació de la biomassa i diversitat forestal, potenciant l’’increment de la coberta vegetal i la seua qualitat i estat de maduresa i bona conservació.

Renovació, amb criteris científics interdisciplinaris, de les institucions d’’investigació i gestió forestal. Aplicació de criteris ecològics en tots els aspectes de la gestió i prevenció de riscs (repoblacions forestals, vivers, bancs de llavors, prevenció de focs, restauració de zones degradades). Increment de la col·laboració amb universitats i centres públics d’’investigació en tots els aspectes de la gestió forestal.

Priorització de la lluita contra la desertificació, amb mesures preventives adreçades a la conservació de la coberta vegetal pluriestratificada i evitar totes aquelles activitats i intervencions que generen erosió. Incrementar les inversions i els equips d’’investigació en els plans de lluita contra la desertificació.