Anar directament a les notícies

Vot per correu

No et quedes sense votar
Valencià | Castellano
  • 1 L'elector/a haurà de sol•licitar personalment el vot per correu des del 2 d'abril fins al 16 de maig en qualsevol Oficina de Correus. Així mateix, junt amb esta sol•licitud, s'haurà de sol•licitar el certificat d'inscripció en el Cens Electoral dirigit a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.
  • 2L'empleat/da de Correus encarregat/da de rebre la sol•licitud exigirà a la persona interessada l'exhibició del document nacional d'identitat i comprovarà la coincidència de la firma, i no se n'admetrà una fotocòpia.
  • 3L'Oficina de Correus remetrà la sol•licitud a la Direcció Provincial de l'Oficina del Cens Electoral en el termini de tres dies des de la presentació.
  • 4Una vegada rebuda la sol•licitud de vot en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, en comprovaran la inscripció en el Cens i realitzaran l'anotació corresponent en este perquè el dia de les eleccions no es realitze el vot personalment emetent el certificat sol•licitat.
  • Sol·licitud de vot per correu

    Una vegada admesa la sol•licitud, JA NO ES PODRÀ VOTAR PRESENCIALMENT.