Bota al contingut principal

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha declarat que “no estem disposats a acceptar de manera callada i resignada que la Universitat Jaume I, que tant ens ha costat d’aconseguir i prestigiar als castellonencs, puga fer ara fallida per culpa de la política del PP, que es dedica sistemàticament a entrebancar el seu funcionament, amb unes excuses econòmiques que després no utilitza amb les universitats privades dependents de la jerarquia catòlica, o amb invents com la VIU, una univeristat privada amb finançament públic”.

Pañella ha explicat que “davant de les repetides crides a la societat, per part del rector i l’equip directiu de la UJI, advertint que els incompliments de la Generalitat respecte als diners que els deu poden colapsar el normal funcionament d’aquesta institució, li he preguntat a la consellera d’Educació, Cultura i Esport què està passant amb aquest finançament, què pensen fer davant l’amenaça, més que lògica, per part de la UJI i de les altres universitats públiques valencianes, de dur el Consell als tribunals pels seus impagaments, i com i quan pensa resoldre els problemes econòmics que afecten les universitats, causats per la política irresponsable del seu departament i de tot el Consell del PP, que creu més important dedicar els diners públics a sostenir i fomentar universitats privades que no a acomplir les seues obligacions respecte a la universitat pública”.

El diputat de Compromís ha dit que “davant d’aquesta situació, li he presentat a la consellera dues preguntes parlamentàries clares i, teòricament almenys, de fàcil resposta. “Quines mesures té previstes per a agilitzar els pagaments dels diners que li deuen a la Universitat Jaume I de Castelló?” i “en quins terminis pensa fer efectius els pagaments que els deuen?”. Ja dic que són dues preguntes de fàcil resposta, almenys per a qui no tinga res a amagar ni treballe amb un doble llenguatge. Però veurem què ens respon, quan es digne respondre’ns, la senyor consellera”.