Bota al contingut principal

 La diputada del grup parlamentari Compromís, Mireia Mollà, ha denunciat hui que en el que portem d’any el Consell ha destinat ja 25.940.000 euros, trets de distintes partides pressupostàries, per a pagar interessos de demora pels impagaments a proveïdors.

 

Mitjançant modificacions pressupostàries el govern del PP està traient diners adjudicats a programes de sanitat, benestar social i educació, entre altres, per a fer front a les sancions imposades pels impagaments de la Generalitat a tercers que arrastra des de fa anys i que finalment han generat interessos per demora. És a dir que en no complir els terminis de pagament als quals les administracions estan obligats, als creditors bé per via administrativa o judicial se’ls ha reconegut l’obligació de l’administració de abonar el deute principal i els interessos generats durant el temps que no han abonat la quantitat deguda.

 

Per a Mollà “es tracta d’una grandíssima quantitat de diners que hauria de destinar-se als nostres serveis públics bàsics i que finalment, per la nefasta gestió del PP, acaben sent utilitzats per a pagar el deute extra que genera el fet de què la Generalitat no pague els seus deutes”.

 

“Una situació kafkiana que està menjant-se poc a poc el pressupost de la Generalitat i que a mesura que passe el temps anirà a més, com ho demostra el fet de què durant 2012 el Consell es veié obligat a fer modificacions pressupostaris per a pagar interessos de demora per un import que no superà el milió d’euros. En 2013 l’import d’este tipus de modificacions pressupostàries ha augmentat exponencialment fins els vora 26 milions. Esta dada ve a confirmar que les finances de la Generalitat van cada vegada a pitjor i el que és més greu sense que el govern del PP tinga la menor idea de què fer per a revertir esta situació”.

 

Segons ha assenyalat Mollà “hem tingut coneixement d’estos quasi 26 milions d’euros per a pagar interessos de demora per haver estat publicats en el DOCV per ser  modificacions pressupostàries, però hem de tindre en compte que el pagament d’interessos conseqüència directa del balafiament i incompetència del PP és molt més gran i bona prova són els 1.300 milions d’euros consignats en el pressupost de 2013 per a fer front al servei del deute”.