Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha remés un escrit dirigit a la Mesa de Les Corts en què demana que el Projecte de Llei pel qual es regularà la custòdia preferentment compartida dels fills en cas de separació del pares es tramite pel procediment d’urgència.

Segons ha afirmat la diputada d’Iniciativa i portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra “l’objectiu del nostre escrit és que este Projecte de Llei siga debatut abans que finalitze la present legislatura. En la nostra petició de tramitació d’urgència hem fet referència a un procediment semblant, mitjançant el qual, a petició del grup popular, el Projecte de Llei de l’Esport i l’Activitat Física fou tramitat de manera urgent per la Mesa de Les Corts”.

“El que no volem és que el Partit Popular estiga utilitzant les esperances dels pares i les mares que estan a favor de la custòdia compartida, presentant primer un projecte que després, per la pressió de les forces lligades als sectors més conservadors de l’església catòlica no se tramite i caduque, que és el que creguem que està darrere de l’estratègia del Partit Popular”.

El grup parlamentari Compromís presentà una esmena a la totalitat amb text alternatiu a este Projecte de Llei perquè, estant a favor de què es regule la custòdia compartida com a criteri preferent, no s’està d’acord amb allò plantejat pel Consell per ser tècnicament molt deficient.