Bota al contingut principal

Els diputats de Compromís Fran Ferri i Mònica Oltra han registrat un escrit dirigit al Síndic Major de Comptes com a resposta a l’informe que la Sindicatura de Comptes feu arribar la setmana passada als grups parlamentaris per justificar la seua actuació en les reunions secretes amb imputats per corrupció denunciades per Compromís.

En este informe el Síndic dona explicacions sobre l’auditoria que realitzà a les ajudes a la cooperació de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania per les que va a ser processat Raafel Blasco, arribant a assegurar que “esta Sindicatura lamenta que es qüestione la seua actuació sobre la base de interpretacions o malentesos que s’haurien evitat si s’hagués sol·licitat una ampliació d’informació a esta institució”.

Atenent a estes paraules del síndic els diputats de Compromís ha demanat per escrit a la sindicatura còpia compulsada de les actes de les reunions amb els responsables de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania que reconeix el Síndic celebrades el 26 de gener de 2011, el 4 de febrer de 2011 i el 22 de febrer de 2011.

Així mateix Compromís reclama la relació de les reunions mantingudes a la Sindicatura en als anys 2010, 2011 i 2012 amb Rafael Blasco, Alexandre Català i Josep Maria Felip, imputats pel cas Cooperació, i amb Luis Lobón, imputat en el cas Noos; així com còpia compulsada de les fulles que registren les seues entrades, i dels informes diaris o parts de novetats als quals fa referència el Síndic en el document recentment remés a Les Corts.

Segons ha assenyalat Ferri “les explicacions del Síndic Major sobre la seua actuació amb estos imputats presenten contradiccions i incoherències. Davant este atac de transparència que de sobte li ha sobrevingut al Síndic després de la denúncia de reunions secretes que realitzàrem des de Compromís reclamem esta documentació que tot apunta a què no deixa en bon lloc la seua actuació”.

“Les justificacions que ha donat el Síndic sobre estes reunions en què només participaven els membres de la sindicatura nomenats a proposta del PP i que no constaven en el llibre de visites de la Sindicatura són del tot insuficients,  la credibilitat de la Sindicatura de Comptes està més en entre dit que mai i per això seguim reclamant la compareixença del Síndic en Les Corts”.