Anar directament a les notícies

El Consell diu a Compromís que no ha fet cap gestió per desfer-se del Centre de Convencions de Calatrava

Publicat el en Economia i Ocupació

Aquesta afirmació es contradiu amb el fet que es va demanar un estudi sobre la possibilitat de poder cedir-lo a tercers.

El Consell, en nom del Conseller d’Hisenda i Administració pública, evita explicar, en la resposta escrita donada a la diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, els motius pels quals es va procedir a demanar als serveis jurídics de l’empresa pública “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SPTCV”, que analitzara la qüestió d’una possible cessió per part de SPTCV dels drets i obligacions amb un tercer, del contracte subscrit amb Santiago Calatrava”

Oltra va demanar saber els motius pels quals es va procedir a estudiar eixa possible cessió, amb qui s’estava negociat, i saber quines condicions tindria eixa possible cessió, entre elles si es recuperaria no sols els 2,7 milions gastats a pagar a Calatrava, sinó també tota la despesa complementària.

La diputada de Compromís va demanar màxima transparència en aquest procés i va valorar que, si es pot vendre realment aquest projecte i recuperar els diners, seria la millor opció vist que a Castelló no es pot fer d’acord amb la situació urbanística i la ruïna del Consell.

La resposta del Consell evita entrar a explicar els extrems de la intenció d’eixe sorprenent anàlisi i es limita a dir que el departament jurídic de SPTCV entre les seues funcions està la d’emetre informes jurídics i realitzar anàlisi de les relacions contractuals de la societat, i que en data d’avui no s’han realitzat gestions per la cessió del projecte. Aquesta resposta evita entrar al fons de l’assumpte que era saber el perquè s’estava planejant la possible venda.

En 17 de desembre 2007, l’empresa pública “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana”, signava un contracte de redacció d’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció de les obres del “Centre de Convencions de Castelló”, amb l’empresa ubicada en Suïssa “Santiago Calatrava GmbH”. Es van pagar uns honoraris per la redacció del Master Plan, Avantprojecte i Projecte Bàsic, de 2.700.000 euros, equivalents. I l’anulació del PGOU de Castelló i del PAI Mestrets sobre el qual requeia l’obtenció del sòl per fer aquesta actuació, ha fet que tot el procés estiga paralitzat des de fa anys

Calatrava encara cobraria de continuar endavant el projecte 2,4 milions d’euros pels honoraris del projecte d’execució i uns altres 2,4 milions d’euros pel projecte d’obres (7.5 milions en total), això si el projecte es quedara en els 60 milions, quant segons el propi arquitecte, entre ajuntament de Castelló i SPTCV amplien el projecte de 16.000 m2 a 48.240 m2, i dispara el cost al 100 milions (i Calatrava hauria de cobrar, per tant, el 4,5 % del total en 12,5 milions d’euros)

Oltra va fer públic un informe jurídic de 13 de febrer de 2013 que realitza l’assessoria jurídica de la SPTCV, en relació amb el contracte de redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció de les obres del “Centre de Convencions de Calatrava” en el qual es diu que “el present informe té per objecte analitzar la qüestió d’una possible cessió per part de SPTCV dels drets i obligacions amb un tercer, del contracte subscrit amb Santiago Calatrava GmbH”. Per concloure aquest informe jurídic que d’acord amb el contracte, SPTCV es troba legitimat contractual per realitzar la cessió del contracte subscrit amb Santiago Calatrava GmbH.

Per a Compromís “que el Consell diga ara que no ha fet cap gestió per cedir el projecte, tampoc respon res del que se li ha preguntat, i és el perquè d’estudiar cedir-lo, òbviament si algú no té la més remota idea de desfer-se d’alguna cosa no estudia com és la millor manera de fer-ho. El Centre de Convencions de Catalatrava, que sols en plànols i maqueta s’han gastat 2,7 milions d’euros, és una peça més de l’herència d’Alberto Fabra, una herència que sols conté deutes i que no sap com desfer-se d’ella”.