Bota al contingut principal

Ferri: “La intervenció general ha de controlar que cada concessió compta amb crèdit pressupostari suficient, i d’haver-lo no n’hi hauria 50.000 famílies esperant cobrar des de 2009”.

La Coalició Compromís ha registrat una bateria de preguntes i peticions de documentació sobre el paper de la Intervenció General de la Generalitat en la concessió d’ajudes d’accés a l’habitatge conegudes com a “Xec Habitatge”. Aquestes ajudes es troben impagades des de l’any 2009 afectant a més de 50.000 famílies per una quantia de vora 250 milions d’euros. Segons la Llei d’Hisenda Pública Valenciana, la Intervenció General té l’obligació de garantir que la concessió d’ajudes va acompanyada de l’existència de crèdit pressupostari suficient.

Segons ha assenyalat el diputat de Compromís, Fran Ferri, “Quan milers de persones que van rebre la concessió d’una ajuda estan esperant el seu pagament des de fa quatre anys, és que alguna cosa ha fallat en la gestió global del programa. Volem saber si la intervenció General va avisar al govern sobre els problemes que generaria concedir estes subvencions sense comptar amb els diners per a fer front al seu pagament i sense complir amb l’obligació de fer una retenció de crèdit amb cada concessió.”.

“Si la Intervenció va detectar que no hi havia crèdit suficient o no se podia fer la retenció de crèdit hauria d’haver donat l’alarma. En el cas que la Intervenció General no haja fet constar cap objecció a la manera en que es van gestionar les ajudes, caldrà plantejar-se quin paper juga un òrgan que té com a funció el control de la gestió economicofinancera de la Generalitat”

El diputat de Compromís ha recordat que la Sindicatura de Comptes emetrà un informe sobre la gestió de les ajudes després d’accedir a la petició de la Plataforma d’Afectats “el que indica que cal investigar si la gestió s’ha realitzat de forma correcta i ajustada a la legalitat” ha conclòs Ferri.