Bota al contingut principal

Mònica Oltra ha demanat explicacions al Consell per canviar el tipus d’assegurança que tenen els vehicles públics que empren els agents mediambientals, després de sol·licitar còpia dels models de pòlissa subscrits. En ells, es corroborava que les cobertures d’assegurança dels vehicles en cap cas cobrien als conductors, que són els que més risc d’accident tenen.

Ara, la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en lloc de respondre que pensa atendre, modificar i millorar el tipus d’assegurança tal i com proposava Oltra, es limita a dir, en una resposta per escrit, que la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, disposa d’un únic contracte d’assegurança únic per a tots els vehicles de parc mòbil de l’Administració de la Generalitat; segons la documentació facilitada en el seu dia, els conductors dels vehicles dels agents ambientals no tenien assegurança per al conductor, si eixa realitat és extensible a la resta de vehicles oficials de tot el parc mòbil, s’estaria davant d’una pràctica realment alarmant.

Oltra ha recordat que en l’assegurança dels vehicles dels “Agents Mediambientals”, coneguts popularment com a “forestals”, queda clar que no es cobreixen “els danys i perjudicis ocasionats per lesions o mort del conductor del vehicle causant de l’accident”, a pesar de tindre els agents que recórrer amples zones del territori al qual estan adscrits, vigilant boscos, espais protegits, investigar front a incendis o qualsevol petició que els encomanen des de la Conselleria o des de qualsevol jutjat, sent per tant, la seua activitat d’alt risc i en gran mesura dins d’un vehicle, on bona part de la seua flota dels vehicles dels agents tenen més de quinze anys i 300.000 quilòmetres fets.

Oltra va demanar al Consell que l’assegurança cobrira sempre al conductor del vehicle, ja que es tracta d’una activitat d’alt risc o l’ús del vehicle és imprescindible. “Un vehicle d’un agent mediambiental pot anar sense acompanyant, que estaria cobert per l’assegurança, però no pot anar sense conductor, de moment, que no estaria cobert per cap assegurança tot i els riscs als quals diàriament s’enfronta”.