Bota al contingut principal

Compromís ha anunciat la presentació en Les Corts d’una proposició no de llei d’urgència per a instar al Consell a manifestar el seu rebuig a l’actual esborrany de Pla Hidrològic del Xúquer, ja que no resol els principals problemes del Xúquer i torna a repetir els mateixos errors del Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en la conca del riu.

Segons ha assenyalat el portaveu adjunt de Compromís, Juan Ponce, “aquest Pla, en la seua redacció actual no dona compliment a la Directiva Marc de l’Aigua que té com a principal objectiu l’assoliment del bon estat de les masses d’aigua, rius, aqüífers i zones humides. A més continua incrementant les pressions provocades pels usuaris privatius i econòmics i no resol el problema dels abastiments de la Ribera que queden clarament discriminats respecte a la resta d’abastiments i que estan condicionats a una permuta per la qual s’haurà de pagar”.

Per a Compromís l’esborrany, que es troba en període de consulta pública des del passat 7 d’agost, obri la porta a un nou transvasament des de Cortes de Pallàs o des d’Antella, la qual cosa posaria en clar perill tant l’Albufera com el propi Xúquer, a l’igual que els regadius de la Ribera Baixa.

Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del seu cabal en les últimes dècades, l’esborrany deixa les coses exactament com estaven, beneint la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i, per tant, la del propi riu”, ha assegurat Ponce.

Segons denuncia Compromís els cabals ecològics són els grans sacrificats d’aquest Pla, segons està redactat es poden qualificar com d’exigus o inexistents. Per posar un exemple, en l’últim tram del riu, a partir de l’Assut de la Marquesa, el Xúquer es deixarà pràcticament sec, ja que el cabal proposat és de 0’5 m3/segon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial, que ja era insignificant.

Per a Ponce una altra situació greu que es despren d’este esborrany és que “els abastiments de la Ribera estaran lligats a intercanvis i clarament discriminats amb la resta d’abastiments. Per als abastiments dels pobles de la Ribera es fixa una assignació de 10 hm3/any però lligada a una permuta amb els pous de sequera dels regants, el funcionament dels quals hauran de pagar els abastiments. Aquesta pretesa “solució” discrimina clarament als abastiments de la Ribera respecte als de València, Albacete i Sagunt, que no tenen aquesta dependència”.

A més a més, el nou Pla del Xúquer –igual que el Pla del ’98- no aborda cap mesura per avançar en la solució definitiva i real pels abastiments de la Ribera: la recuperació dels aqüífers contaminants. El Pla sols contempla de manera molt limitada el problema de l’excés de nitrats però no l’actual contaminació per pesticides. La recuperació d’aquests aqüífers i el seu bon estat s’ajorna en el cas de l’aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027 i el de la Plana Sud de València es queda sense data de recuperació, ja que ni es planteja assolir la seua recuperació química per eixa data.

De nou, com el Pla anterior, s’assignen i reserven recursos molt superiors als existents els últims 20 anys i encara més si considerem les fortes disminucions que es poden esperar en els propers 20 anys com a conseqüència del canvi climàtic, el que portarà a nous conflictes en el futur. És a dir es reparteix “aigua de paper”: drets o demandes que sumades estan molt per damunt de la disponibilitat física dels recursos hídrics.

Per tot açò Compromís insta al govern valencià a rebutjar l’esborrany del nou Pla del Xúquer i exigir a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer un nou text que tanque la possibilitat de transvasaments des de qualsevol punt del riu que no siga l’Assut de la Marquesa, una disminució important de les extraccions de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que els cabals ecològics mínims del riu i de l’Albufera s’incrementen significativament i que que l’assignació d’aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera tinga la mateixa consideració que l’assignació atorgada a Albacete, Sagunt i València i la seua àrea metropolitana, sense estar condicionada a permutes oneroses amb altres usuaris.