Bota al contingut principal

Compromís-Equo ha registrat, per al seu debat en la Comissió d’Ocupació del Congrés, una proposició no de llei en la qual insta al Govern a reformar la normativa per a permetre que els treballadors autònoms puguen pagar la seua cotització a la Seguretat Social per dies i no per mesos, i demana també que es modifiquen els requisits per a facilitar l’accés dels emprenedors a la prestació per cessament d’activitat.

En la seua iniciativa, la coalició critica que les mesures aprovades per l’Executiu de Mariano Rajoy a favor dels autònoms “en cap cas abasten les seues promeses electorals” ni serveixen per a atallar els problemes d’aquest “castigat” col·lectiu.

En primer lloc, s’obliga als autònoms a cotitzar per un període mínim equivalent al mes, i no se’ls permet cotitzar pels dies de durada efectiva d’una relació mercantil, per la qual cosa en molts casos el benefici que poden obtenir es destina íntegrament a pagar la Seguretat Social.

“Per a aquells casos en els quals es produeix una relació contractual fixada per dies i inferior al mes, els treballadors no haurien de cotitzar més enllà dels dies efectivament treballats, igual que ocorre amb els treballadors per compte d’altri, que només cotitzen pels dies efectivament treballats, produint-se les altes i baixes a l’inici i fi de la relació laboral”, reclama Compromís-Equo.

Per açò, reclama que també els autònoms puguen donar-se d’alta i baixa en el sistema coincidint amb el període de relació comercial, acreditat mitjançant l’aportació del contracte corresponent.

PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ

En segon lloc, la iniciativa critica també la “ineficaç i restrictiva” Llei de Protecció de treballadors autònoms, de 2010, que va generar l’expectativa de cobrament d’una prestació per desocupació davant el cessament d’activitat per al col·lectiu d’emprenedors.

No obstant això, els requisits per a acollir-se a aquesta possibilitat són “enormement restrictius”, de tal manera que són molt pocs els que fins ara s’han beneficiat de la mesura. Segons dades de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) inclosos en el text, en el primer trimestre de 2013 el 54,8% de sol·licituds van ser denegades enfront del 15,7% acceptades.

Segons ATA, vuit de cada deu denegacions de la prestació per cessament d’activitat és per no acreditar correctament el cessament, mentre que el 13,4% és per no tenir cobert el període mínim de cotització i l’1,8% per no estar al corrent de les quotes amb la Seguretat Social.

“Les xifres són contundents: l’actual previsió normativa requereix d’una reforma que facilite l’accés a la prestació per cessament de l’activitat del treballador autònom que compleix amb la seua permanent cotització”, assenyala Compromís, que demana per tant al Govern que “facilite i amplie l’accés a la prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, modificant les causes i exigències vigents”.