Anar directament a les notícies

Compromís demana reconéixer els Serveis Socials com a competència pròpia municipal i limitar el poder de les Diputacions

Publicat el en Llibertat i Igualtat

Compromís-Equo ha registrat en el Congrés dels Diputats un total de 25 esmenes parcials a la reforma local per a reclamar, entre altres coses, que s’establisca com a competència pròpia dels municipis la prestació dels serveis socials, que es limite el poder de les Diputacions Provincials i que es reconega la condició d’entitats locals a aquelles d’àmbit territorial inferior al municipal.

Així consta en els textos de les esmenes i en els quals plasmen no solament les seues propostes de millora sinó també les traslladades per la formació gallega Anova, amb la qual van arribar a un acord per a ser en aquesta ocasió la seua “veu” en el Congrés, on no tenen representació.

Entre altres coses, Compromís-Equo demana que es reconega com a competència pròpia de les entitats locals la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social i no solament l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d’exclusió social.

Així mateix, sol·liciten que el Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, la devolució del qual al Govern ja va ser rebutjada durant el debat de totalitat, reconega com a competència pròpia de les entitats locals la participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.

La necessitat de limitar el poder de les Diputacions Provincials també està present en diverses de les esmenes registrades per la formació, en les quals demanen, per exemple, suprimir algunes competències que el text assigna a aquestes institucions com les relacionades amb el suport a la gestió financera dels municipis.

REGIDORS I COST EFECTIU

En una altra de les seues esmenes, demanen que es garantisca que els regidors adscrits i grups municipals de l’oposició compten amb la dedicació necessària suficient, mitjans materials i personals per a poder exercir la seua funció.

També fan referència al càlcul del cost efectiu, introduït pel Govern en el seu últim text en substitució del polèmic concepte de cost estàndard. Referent a això, demanen, entre altres coses, que es tinga en compte la dispersió i concentració poblacional, el nombre d’entitats de població, així com criteris socioeconòmics i demogràfics.