Bota al contingut principal

El diputat de Compromís vol saber, si s’han cobrat, quan i quina quantitat, i per què no s’han pagat encara als seus destinataris”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha explicat que “els programes OPEA, de la Direcció General d’Ocupació, i TFIL, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, són programes de l’any 2012 que compten amb aportació econòmica de la Unió Europea. Però els seus destinataris no han rebut encara, a hores d’ara, eixos diners”.

Davant d’aquesta situació, Pañella li ha presentat “al conseller d’Economia, Indústria i Turisme una pregunta parlamentària perquè ens explique si el Consell ha rebut les transferències europees corresponents a aquests programes; i, cas que la resposta siga afirmativa, volem saber en quina data s’han rebut aquestes transferències i quines han estat les quantitats rebudes per a aquests dos programes. I, el més important de tot, si s’han rebut les transferències, volem saber com és que les persones i entitats destinatàries no les han rebudes encara. Perquè hem de recordar que es tracta d’unes ajudes finalistes, és a dir, que no poden ser destinades a un ús distint d’aquell per al qual han estat atorgades”.

El diputat de Compromís ha recordat que “la Unió Europa és molt estricta amb aquests temes de les ajudes finalistes, i en el passat el govern valencià ja ha tingut problemes relacionats amb aquest tema. Per això pensem que s’està jugant amb foc si és que, com ens temem, s’han gastat eixos diners per a altres pagaments diferents als assignats per la UE. Per això volem que el conseller, o bé ens tranquil·litze explicant la situació, o bé ens explique què pensa fer, i el més aviat possible, per a evitar el problema que pot sorgir, cas que s’haja fet un ús distint d’aquests diners”.