Bota al contingut principal

Després de la venda de la fallida Universitat Internacional Valenciana (VIU) al grup Planeta per quatre milions d’euros, després d’haver perdut només en despesa ordinària prop de 40 milions des de la seua posada en funcionament en 2007, des de Compromís s’ha demanat saber en quines condicions queda l’edifici públic patrimoni de la Generalitat que ocupa en l’actualitat les instal·lacions d’aquesta entitat.

La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, va demanar en el seu moment saber el cost que generava a l’administració mantenir en dependències públiques una entitat allunyada del món universitari acadèmic i amb un gestió a mitjan camí de ser empresa privada; l’edifici senyorial de la Generalitat en el carrer Major de Castelló, preguntant sobre la previsió d’ús que es calcula tindria la VIU, el lloguer que es paga, i si paga la llum i aigua que consumeix.

Aqueix edifici va ser cedit per mitjà d’un contracte de concessió, sense abonar cap quantitat en concepte de lloguer, i la VIU només es feia càrrec de les despeses i subministrament derivats del seu funcionament normal; mentre, l’administració valenciana continua llogant per a oficines públiques espais de particulars.

Des de Compromís s’ha demanat ara saber en què afecta a l’ús i cessió d’aquest espai públic la venda de la VIU a una empresa privada amb ànim de lucre i si eixa nova titularitat afectarà o no a les despeses de l’immoble, saber exactament quines són les despeses i subministraments que s’han vingut abonant i quines n’ha pagat l’administració pública.

Des de Compromís s’ha incidit en el fet que malgrat ser positiu tenir oferta formativa diversa, l’ús de dependències públiques de manera totalment gratuïta a entitats amb ànims de lucre no pot ser entesa mentre es paguen de llarg a llarg del territori valencià lloguers a tercers, tot, mentre altres dependències de titularitat pública estan al mateix temps sense cap ús.