Bota al contingut principal

El diputat de Compromís diu que “el Consell ha de trobar alternatives financeres per tal de tornar a convocar aquestes ajudes fonamentals per al futur del món rural”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha explicat que “tots sabem que una de les principals amenaces que pateix avui el camp valencià és l’envelliment accelerat dels llauradors i la poquíssima incorporació de gent joves a les tasques agràries. Aquest procés amenaça amb eliminar pràcticament en molts pocs anys la figura de l’explotació agrària familiar, que seria substituïda per l’adquisició de les terres per les mateixes empreses comercialitzadores, en alguns casos, i pel simple abandonament de les terres cultivades, en molts d’altres”.

Pañella ha fet notar que “aquest procés ha canviat només una mica els darrers anys, per l’arribada o retorn al camp d’alguns joves, a causa de la crisi i la manca de llocs de treball a les ciutats; però ara aquesta tímida recuperació es pot veure greument afectada per la supressió per part del Consell de les ajudes a la primera instal·lació de llauradors i ramaders joves, dels plans de millora per a a modernització de les explotacions agràries, i dels de foment del cultiu en comú. La raó que al·lega el Consell per a retirar aquestes ajudes seria que els fons del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per a aquestes ajudes ja estan esgotats”.

Davant d’aquesta situació, el diputat de Compromís ha exigit al Consell que “trobe com siga fons alternatius per a poder tornar a donar aquestes ajudes, com a única manera de mantenir un mínim equilibri demogràfic en el món rural que evite que, en pocs anys, s’arribe a situacions irreversibles de desaparició de l’explotació agrària familar. Cal ser conscients de les conseqüències negatives que tindria aquest fet, no només per a la producció agrària i ramadera del nostre país, sinó també per a la conservació del medi rural i el manteniment de l’equilibri ecològic en moltes poblacions i comarques, sobretot de l’interior”. I, en aquest sentit, “li he presentat al conseller una sèrie de preguntes parlamentàries per a comprovar si són conscients del problema, i què pensen fer per a posar-li remei”.