Bota al contingut principal

La Consellera de Benestar Social no respon a la pregunta formulada per la Diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, sobre les dades exactes per a saber quantes persones que tenen reconegut el dret al pagament de la dependència no estan cobrant en les comarques de Castelló, ni quantes persones s’han quedat sense ser reconeguda la seua situació per falta de pressupost; no obstant això, reconeix que 2.395 estan a l’espera de la resolució del programa individualitzat d’atenció, és a dir, que encara estan a l’espera de determinar les necessitats, serveis i prestacions econòmiques a les quals tindrien dret.

Segons la Consellera, en la demarcació provincial de Castelló existeixen en l’actualitat un total de 4.671 persones beneficiades d’algun servei o prestació del catàleg del Sistema d’autonomia i Atenció a la Dependència del País Valencià.

La diputada es feia ressò de la denúncia pública de la Plataforma de la Dependència de Castelló, que reclamava el pagament de les prestacions als afectats, i, segons els seus càlculs, en la província hi ha 2.200 dependents reconeguts que no perceben l’ajuda aprovada. L’entitat denuncia, a més, que s’han paralitzat les valoracions a nous depenents perquè no se’ls pot pagar.

Segons aquesta entitat, en 2012 es van comptabilitzar en la província de Castelló 6.720 persones amb dret a rebre l’ajuda per la llei de la dependència. I en 2013 unes 6.190 i la Generalitat no estaria incloent-hi nous beneficiaris perquè no pot concedir-los l’ajuda.

La Consellería no desmenteix aqueixes dades, i només es limita a donar aquelles que li interessen. Diu que hi ha 4.671 persones beneficiades a Castelló i 2.395 a l’espera de la resolució, però no diu les que tenen reconegut el dret i no estan cobrant i les que s’han quedat sense ser reconeguda la seua situació, i tampoc no explica si les 4.671 persones beneficiades estan cobrant les ajudes sense cap retard ni problema.