Bota al contingut principal

El representant de Compromís en el Consell d’Administració de Radio Televisió Valenciana, Rafael Xambó, ha criticat el fet de què en el ple de constitució d’este òrgan celebrat hui no se li haja permés utilitzar un torn de paraula per a fer una valoració de l’estat de la corporació i realitzar unes primeres propostes.

 Segons ha assenyalat Xambó “és lamentable que no es deixen fer intervencions en el Consell adduint que això no està inclòs en l’ordre del dia. Mal comencem si no es pot incloure un punt de precs i qüestions en estes reunions”.

 En este sentit el representant de Compromís ha registrat un escrit amb consideracions i propostes per a què puga ser tractat en la pròxima reunió del Consell d’Administració de RTVV que se celebrarà el 29 d’agost.

 En el seu escrit Xambó analitza la situació del grup RTVV “que es troba en una situació gravíssima de vulneració dels principis fonamentals de la seua Llei de creació tant pel que fa a la promoció i protecció lingüística de la llengua pròpia, a la veracitat, imparcialitat i objectivitat en les informacions, a la separació entre informació i opinió, com pel que fa al respecte al pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social”.

 Per al representant de Compromís “els fets dels darrers dies en relació a la cobertura informativa del cas judicial en què es troba imputat l’expresident Camps, així com la informació sobre la seua dimissió i l’allau de lloances, a mena de publireportatge, a la seua presidència, són la darrera mostra d’una greu manipulació informativa amb una clara intenció d’ocultar i enganyar”.

 Convé no oblidar el paper actiu que RTVV va jugar en el cas Gurtel per mitjà dels contractes milionaris per a la visita del Papa l’any 2006 i que van suposar el desviament de sis milions d’euros cap a la trama corrupta i la dimissió de l’anterior Director General, Pedro García, implicat també en el cas.

 Igualment, convé assenyalar la manca de diligència de l’actual Director General en el cas d’abusos sexuals de l’exdirector de Recursos Humans Vicente Sanz, un cas en què RTVV haurà de pagar-li indemnització per no haver-li obert un expedient al seu moment, haver-lo mantingut més d’una setmana en el seu lloc, després de denunciats els fets greus, i haver mentit als representants sindicals assegurant que li havien obert expedient.

 Quant a la situació econòmica de RTVV, és conegut que arrossega un deute de 1.200 milions d’euros. Una sagnia que es va iniciar l’any 2000 quan la Generalitat va decidir que les ampliacions de capital de RTVV es feren a partir d’aquell any mitjançant endeutament bancari en comptes d’incrementar les aportacions de la Generalitat. Una decisió que ajornava els problemes i que ens ha dut a la situació actual en la qual, segons l’informe del Síndic de Comptes (2009), Canal 9 i Ràdio 9 es troben en un dels supòsits de dissolució prevists en l’article 260 de la Llei de Societats Anònimes.

 El representat de Compromís proposa al Consell d’Administració el cessament immediat del Director General de RTVV, José López Jaraba, el cessament immediat dels directors de Canal 9, Luís Redondo, i Ràdio 9, Lluís Motes, i dels respectius caps d’informatius. Així com l’obertura d’una convocatòria pública per a la provisió del lloc de Director General entre professionals amb prestigi i competència reconeguts. En eixe sentit Xambó proposa que el Consell d’Administració elaborare una terna atenent criteris de qualificació, experiència en el sector, coneixement de la realitat valenciana i compromís de compliment de la Llei de creació de RTVV.