Bota al contingut principal

La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, ha registrat una sèrie d’iniciatives parlamentàries perquè el Consell explique la suposada auditoria externa que el PP va demostrar que se’ls havia filtrat, contractada el passat cinc de desembre de 2013, i que hauria d’acabar en 30 de juliol de 2014, sense cap tipus d’oferta pública.

En el debat en les Corts Valencianes d’una petició feta per la diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, de fer una comissió d’investigació per aclarir la comptabilitat del consorci hospitalari provincial de Castelló, després de les nombroses irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en l’Informe d’Auditoria Financera d’exercicis anteriors, com a argumentació en contra de la proposta, Mª Rosa Roca Castelló, diputada del grup Popular, va replicar que les dades esmentades corresponien a l’auditoria de 2013 i que el 90% estaven sent corregits i va citar, llegint textualment, l’informe de la nova auditoria externa que finalitzarà els seus treballs el 30 de juliol de 2014.

La diputada del PP va mentir en dir que aquesta auditoria, desconeguda fins al moment, s’havia contractat per mitjà d’una oferta pública, cosa que no és certa, i no consta en cap lloc a quina empresa s’ha adjudicat, per mitjà de quin procediment, per quin preu, i el que és més greu, el per què eixa empresa externa filtra ara part d’eixa auditoria al Consell i el Consell a una diputada del PP; eixa filtració desvirtua el sentit de l’auditoria, ja que esta, abans de concloure, filtrant els passos al govern autonòmic, i, per tant, perd tot el seu sentit, en no actuar com a ens extern i que treballa sense interferències, i passa a ser un simple instrument al servei del Consell per a fer-hi usos tant partidistes com que una diputada del PP puga emprar part dels treballs per defensar el posicionament del partit en un debat en les Corts.

La diputada de Compromís va exigir una Comissió d’Investigació, ja que la comptabilitat del Provincial és un desgavell absolut, que ha ocasionat problemes en el subministrament de medicació, amenaces de les farmacèutiques en desabastir l’hospital per la morositat, un deute asfixiant, irregularitats de tot tipus detectades per la Sindicatura de Comptes, endarreriments en els pagaments de les nòmines, etc. Ara, el PP es trau de la màniga una suposada auditoria, que se li filtra abans de concloure, i que suposadament diria que tot està en vies de resoldre’s, i amb eixa excusa s’evita investigar el motiu del descontrol econòmic.