Bota al contingut principal

El cap de llista de Primavera Europea, Jordi Sebastià (Compromís), ha estat dels primers candidats a les eleccions europees en signar i donar suport al manifest de la Federació Estatal de Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals. Segons Sebastià, “en la nostra coalició som defensors de la plena igualtat de totes les persones i, per això, nosaltres sempre hem defensat i defensarem els drets d’un col·lectiu encara perseguit i molt atacat. Ja estem defensant eixos drets allà on tenim presència i a partir del 25 de maig, també portarem les reivindicacions del moviment LGTB a Europa”.

Manifest signat per Jordi Sebastià:

Em compromet a alçar-me en defensa dels Drets Humans i la igualtat a Europa com a membre del Parlament Europeu, incloent els drets humans de les persones lesbianes, gais, bisexuales, trans i intersexuales (LGBTI).

Em compromet a promoure la igualtat mitjançant el suport a les següents iniciatives:

Adoptar un full de ruta per la igualtat LGTBI. Dotar a la UE d’un pla d’acció integral per a propugnar la igualtat i assegurar els seus plens poders per a engegar-ho de forma eficaç i coherent, com en la lluita contra altres formes de discriminació.

Reforçar els Drets Humans dins de la UE. Assegurar l’adopció d’una estratègia interna de Drets Humans i la creació d’un mecanisme de vigilància perquè la UE puga respondre a les violacions de Drets Humans dins de les seues fronteres, i mantenir la responsabilitat dels Estats Membres respecte als seus compromisos amb els Drets Humans.

Completar la legislació antidiscriminació de la UE.

Treballar activament per l’adopció d’una legislació general anti-discriminació transversal i l’efectiva aplicació de les normes existents, fins i tot a través de dotacions econòmiques contínues de la UE per a permetre l’adopció de mesures eficaces perquè la igualtat siga una realitat en la UE.

Lluitar contra la violència homofòbica i transfòbica. Treballar activament per una ampliació de la legislació de la UE per a combatre totes les formes de violència basades en l’odi i mobilitzar tots els organismes de la UE per a protegir a les víctimes de violència i formar a les i els professionals de l’ordre públic.

Promoure una definició inclusiva de la família en les polítiques de la UE. Assegurar que la legislació i les polítiques de la UE siguen inclusives quant a les famílies LGBTI dins de l’àmbit de les competències de la UE (tals com la llibertat de moviment i el reconeixement mutu), així com promoure el respecte i el reconeixement dels drets de les famílies LGBTI.

Prendre la iniciativa en la protecció dels drets trans. Liderar una crida per a posar fi als requisits per al reconeixement legal del gènere de les persones trans que clarament violen els drets humans, i recolzar activament que la UE continue liderant la despatologització de les identitats trans.

Prendre mesures contra l’assetjament escolar. Mobilitzar les institucions comunitàries i als Estats Membres per a abordar de manera efectiva l’assetjament escolar, incloent l’assetjament homofòbic i transfòbic, a través de les polítiques i programes de la UE existents.

Abordar la discriminació i les desigualtats sanitàries. Mobilitzar les institucions comunitàries i els Estats Membres per a abordar efectivament les barreres per a l’efectiu gaudi del dret a la salut per part de les persones LGTB a través de les polítiques i programes de la UE existents.

Assegurar la protecció efectiva de les persones LGTB sol·licitants d’asil. Assgurar que els Estats Membres examinen correctament i justa les sol·licituds d’asil de les persones LGTB i donar suport als organismes de la UE i les autoritats estatals en l’aplicació d’una completa legislació comunitària d’asil.

Fer de la UE un capdavanter mundial d’igualtat per a les persones LGTBI.

Assegurar que els Drets Humans de les persones LGTBI fora de la UE seguisquen suposant una prioritat clau en la política exterior de la UE, incloent les seues polítiques d’ampliació i veïnatge, en les seues posicions en les organitzacions internacionals i dins del seu suport programàtic a les i els defensors dels Drets Humans.