Bota al contingut principal

La Sindicatura de Greuges ha remès a la Conselleria de Sanitat un escrit davant l’absència de contestació, en els 30 dies preceptius, a la resolució de l’ens estatutari per a què s’incloguera les dones lesbianes i solteres en els tractaments públics de reproducció assistida.

En este escrit, la Síndica Emilia Caballero assenyala que com la Conselleria de Sanitat no ha contestat, seguint la normativa al respecte, li torna a formular el requeriment i li dóna un nou termini de 15 dies per remetre a esta institució un informe en què comunique si accepta o no la resolució de la Sindicatura sobre els tractaments públics de reproducció assistida.

Caballero adverteix a Sanitat que “si transcorre el termini indicat i no hem rebut el seu preceptiu informe, haurem de donar compte de la seua actitud en la secció corresponent del pròxim informe anual que presentem en les Corts Valencianes”.

L’origen d’esta resolució de la Sindicatura de Greuges és una queixa presentada pel diputat de Compromís, Fran Ferri, a finals de 2013 per l’exclusió de les dones lesbianes, bisexuals i solteres dels tractaments de reproducció assistida finançats per la sanitat pública.

El diputat de Compromís denunciava que esta exclusió vulnera de forma clara els preceptes recollits en la Constitució i en l’Estatut, que fan referència a la dignitat de les persones i a la igualtat davant la llei sense cap discriminació per l’orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, formulà el passat més de març una resolució en referència a esta queixa amb què instava a Sanitat “que, de conformitat amb la normativa vigent, garantisca a les dones el seu dret a les tècniques de reproducció assistida, independentment del seu estat civil i la seua orientació sexual, com també que interprete este dret de manera global, atenent en primer terme el principi d’igualtat constitucionalment reconegut”.

Per a Ferri, “és una falta de respecte a les dones que volen ser mares que el Conseller de Sanitat, Manuel Llombart, no es digne a contestar el requeriment de la Sindicatura de Greues. El Partit Popular intenta imposar a tota la societat un únic model de família utilitzant tots els instruments al seu abast per a aconseguir-ho. En aquest cas ataquen el desig de milers de dones de ser mares, pel sols fet de no estar en una relació amb un home. Aquesta decisió només es pot qualificar d’homòfoba i retrògrada”.