Bota al contingut principal

La diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha criticat la nova modificació pressupostària, publicada ahir al DOCV, per la qual la Conselleria de Presidència transfereix 300.000 euros del seu pressupost consignats a Direcció i Servicis Generals per a fer front al pagament d’interessos de demora per l’abonament tardà de factures a proveïdors.

Segons denuncia Mollà, “mitjançant contínues modificacions pressupostàries el govern del PP està traient diners adjudicats al servei de la ciutadania per a fer front a les sancions imposades pels impagaments de la Generalitat que han generat interessos per demora”.

És a dir, que, en no complir els terminis de pagament als quals les administracions estan obligats, als creditors, bé per via administrativa o judicial, se’ls ha reconegut l’obligació de l’administració d’abonar el deute principal i els interessos generats durant el temps que no han abonat la quantitat deguda.

Per a Mollà, “es tracta d’una quantitat de diners, que se suma a altres modificacions pressupostàries, per les quals els diners que haurien de destinar-se als serveis públics bàsics finalment acaben sent utilitzats per a pagar el deute extra que genera la nefasta gestió del PP”.