Bota al contingut principal

Pañella diu que “hem estat en contra d’aquesta estranya universitat des del primer moment, però no és just que paguen els treballadors els plats trencats”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha explicat que “en una resposta parlamentària anterior, la consellera d’Educació, Cultura i Universitats em va respondre que cap treballador en nòmina de la VIU havia estat acomiadat mentre aquesta universitat va formar part del sector públic; però és un fet que la VIU ha acomiadat treballadors en relació a la venda al sector privat de la majoria de les seues accions”

El diputat de Compromís ha declarat que ”davant d’aquesta resposta ambigua, li he tornat a preguntar a la consellera si no van introduir cap clàusula de salvaguarda en el contracte de venda de la VIU, i per què no ho van negociar amb l’empresa compradora; i, donat que el Consell continua com a accionista de la VIU, ni que siga de manera minoritària, si han fet cap gestió per a evitar aquests acomiadaments; i igualment els demane que ens informen de quants treballadors de la VIU han estat acomiadats des de la seua venda, ja que, com a accionistes que són, continuen tenint accés a les informacions internes d’aquesta universitat”.

Pañella ha recordat que “des del primer moment, a Compromís vam estar en contra de la creació d’aquesta estranya “universitat privada pagada amb fons públics” i no ens hem estat de denunciar el malbaratament de diners que ha suposat el seu manteniment i la seua venda deficitària. Però això no obsta per a que defensem els drets dels treballadors contractats a la VIU, per a que, una vegada més, no paguen justos per pecadors. Per això continuem pensant que l’actitud mantinguda pel Consell del PP, acceptant sense cap objecció el seu acomiadament, és inacceptable, i com a tal volem que es vegen obligats a reconèixer-ho davant de l’opinió pública”.