Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha presentat en Les Corts una Proposició No de Llei per a exigir al Consell la posada en marxa de mesures urgents i excepcionals per previndre i lluitar contra els incendis.

 El portaveu adjunt de Compromís, Juan Ponce, ha assegurat que “l’incendi que ha començat hui a Pedralba se suma als que s’han produït de manera constant les darreres setmanes. Les condicions meteorològiques que venim patint juntament amb les retallades del PP aplicades tant a la prevenció com a l’extinció en els darrers anys auguren que anem a tindre un estiu molt complicat”.

 En els pressupostos de l’any 2011 de la Generalitat es realitzà una dràstica reducció d’efectius i mitjans de prevenció i extinció d’incendis. En l’estiu del 2012 en el territori valencià patirem els pitjors incendis del que va de segle, amb més de 60.000 ha afectades. “Per a prevenir que circumstàncies similars a les de l’any 2012, com són la carència de dotacions pressupostàries adequades i, per tant, de mitjans humans i materials suficients, i una climatologia especialment desfavorable, puguen contribuir a tindre nous incendis devastadors com els de eixe any des de Compromís reclamem mesures urgents i exepcionals”.

 Entre estes mesures Compromís reclama que no es permeta, de forma immediata, tota activitat susceptible d’incrementar greument el risc d’incendis, prohibint en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, la qual cosa inclou la prohibició de tot tipus de focs, excepte els que tinguen lloc en zones recreatives i expressament autoritzats; l’abocament de brosses i restes vegetals i industrials de qualsevol tipus que puguen afavorir l’inici de qualsevol foc, el llançament de qualsevol objecte encès o que continga focs com a coets, globus, focs artificials o altres artefactes, així com la prohibició d’utilització d’eines en obres susceptibles de produir focs, sense autorització expressa.

 Recuperar el número adequat de Brigades d’ Extinció (Tragsa), considerant-se el número de les mateixes de l’any 2010, com el mínim per a protegir adequadament els nostres boscos. Adequar el nombre d’efectius aeris, mitjans terrestres i mitjans humans, per a poder possibilitar una resposta realment efectiva en els primers minuts, quan els incendis encara són abordables.

 Potenciar les Campanyes d’Informació i Vigilància per a la Prevenció d’Incendis Forestals desenvolupades pel Voluntariat Ambiental destinant una partida pressupostària d’un milió d’euros.

 Així mateix Compromís amb esta Proposició insta el Consell a aprovar la creació d’un comitè independent i permanent d’experts de provada solvència científica i professional, que avalue la política de prevenció y extinció d’incendis, a qui s’encomanarà l’elaboració d’un pla d’actuacions als municipis i comarques amb terrenys rurals cremats, particularitzat per a cada zona afectada consensuant els seus integrants a través d´un procés real de participació en el qual deuran estar presents institucions acadèmiques, professionals, sindicats i representants d’organitzacions ecologistes i conservacionistes, tots de reconeguda i extensa trajectòria. Aquest comitè s’haurà d’encarregar també de dissenyar els corresponents plans de desenvolupament socioeconòmic de cadascuna d’estes zones, amb l’objectiu de revertir el progressiu deteriorament i els processos d’abandonament de l’àmbit rural pels seus habitants, causa determinant dels incendis forestals.