Bota al contingut principal

La diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha criticat les noves modificacions pressupostàries, publicades hui al DOCV, mitjançant les quals la Conselleria d’Hisenda retira 315.000 euros dels pressupostos de les conselleries de Benestar Social i Governació per a fer front a liquidacions d’interessos de demora derivats de sentències judicials.

 Segons denuncia Mollà, “fa dues setmanes ja criticàrem un altra transferència de crèdit per a pagar interessos de demora i comprovem, una vegada més, que no cessen les modificacions pressupostàries en el govern del PP que suposen llevar diners adjudicats als serveis bàsics de la ciutadania per a fer front a les sancions imposades pels impagaments de la Generalitat, que han generat interessos per demora”.

 Concretament el DOCV publica hui dues resolucions d’Hisenda per les quals s’autoritza una transferència de crèdit que retira 300.000 euros de la Direcció i Servicis Generals de la Conselleria de Benestar Social i una altra que retira 15.500 euros del programa de Formació de l’institut Valencià de Seguerata Pública (IVASPE) depenent de la Conselleria de Governació i Justícia.

 Per a Mollà, “es tracta d’un degoteig constant de fons públics que s’haurien de destinar a serveis públics que finalment acaben sent utilitzats per a pagar el deute extra que genera la nefasta gestió del Consell. El govern del PP deixa ben clar amb les seues decisions que la seua prioritat no són les persones. El pagament d’interessos conseqüència directa del balafiament i incompetència del PP està perjudicant d’una manera molt greu la ciutadania”.