Bota al contingut principal

 

El diputat de Compromís, Fran Ferri, ha reclamat al Consell que realitze una vertadera aposta pel cooperativisme com a motor de l’economia i en eixe sentit proposa que l’administració autonòmica realitze estudis de viabilitat per a totes aquelles empreses amb problemes econòmics, que hagen sol·licitat concurs de creditors o presenten Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), amb la finalitat d’avaluar l’alternativa de què, per a la seua supervivència, la gestió de l’empresa passe a mans dels propis treballadors i treballadores a través d’una cooperativa.

Segons ha assenyalat Ferri “el cooperativisme representa una forma d’organització de l’activitat empresarial lligada a valors com ara la participació de la plantilla en la presa de decisions i en l’horitzontalitat de la gestió. Aquests valors han permés que les cooperatives hagen resistit, millor que altres tipus d’empreses, les conseqüències de la crisi econòmica, evitant la destrucció d’ocupació”.

Contemplant el conjunt del teixit empresarial valencià, en els últims anys han sigut nombroses les empreses que bé han declarat un Expedient de Regulació d’Ocupació o bé han sol·licitat la declaració de concurs de creditors amb la conseqüent destrucció de llocs de treball. En alguns casos aquestes situacions no han respost a una inviabilitat manifesta de l’activitat econòmica, sinó a altres circumstàncies de diversa índole.

En alguns casos els treballadors i treballadores, conscients de la viabilitat de l’activitat econòmica, s’han plantejat fórmules cooperatives per encarregar-se de la gestió de l’empresa i aconseguir, així, salvar els seus llocs de treball. Aquests casos demostren l’existència d’alternatives per a salvar l’activitat d’empreses de la desaparició, i revitalitzar així, el teixit productiu sobre la base de la gestió democràtica de les empreses i la participació igualitària en els beneficis.

Segons ha assenyalat Ferri “es per això que proposem que l’administració fomente i facilite aquestes fórmules per salvar els llocs de treball en els casos en que existisca una veritable viabilitat a l’activitat econòmica, donant suport a l’organització dels treballadors i treballadores a través d’una formula cooperativa assessorant i facilitant la seua constitució i gestió”.

En eixe sentit Compromís ha anunciat la presentació tant d’esmenes a la Llei de Cooperatives com una Proposició no de Llei en les Corts a fi de què davant la iniciació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació o sol·licitud de declaració de concurs, la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social procedisca a realitzar un estudi de viabilitat de l’activitat econòmica acompanyada d’un canvi de model en que la gestió estiga en mans dels propis treballadors i treballadores a través d’una cooperativa.

La proposta de Compromís també contempla que en cas de què es determine la viabilitat de l’activitat econòmica la Generalitat facilite assessorament als treballadors i treballadores per a la realització d’un Pla de Viabilitat, i el compliment dels tràmits corresponents oferint-los, alhora, formació per a la gestió de la Cooperativa.