Bota al contingut principal

 El diputat de Compromís, Fran Ferri, ha denunciat que les dades fetes públiques ahir per l’Institut Nacional d’Estadística sobre l’Estructura Salarial de l’any 2012 indiquen que la bretxa salarial al País Valencià entre homes i dones segueix augmentant en este període de crisi econòmica.

 Concretament les dades assenyalen que eixe any al nostre territori les dones cobraren de mitja un salari anual de 17.870 euros amb una variació respecte a l’any anterior del -0’1%, mentre que els homes guanyaren 24.289 euros amb una variació anual del 0,5%, amb la qual cosa augmentà encara més la bretxa salarial entre homes i dones.

 Segons ha assenyalat Ferri “la desigualtat salarial entre homes i dones constitueix la prova més evident de la insuficiència dels avanços aconseguits en el camp de la igualtat i el llarg camí que encara ens queda per recórrer per a assolir una societat sense discriminació de cap tipus per raó de sexe”.

 A l’escletxa salarial se suma una major segregació ocupacional de les dones que pateixen la temporalitat i la contractació a temps parcials no voluntària amb major intensitat que els homes. La crisi ha tingut un efecte devastador per la igualtat ja que ha fet augmentar l’escletxa salarial en la nostra Comunitat augmentant fins els 6419 euros, segons esta última Enquesta Anual d’Estructura Salarial publicada per l’INE.

 “Aquestes dades –ha afegit Ferri- confirmen el fracàs de les polítiques d’igualtat en l’àmbit laboral dutes a terme fins el moment, i específicament en el dret de les dones a obtindre una remuneració igual a la dels homes que desenvolupen la mateixa faena”.

 Per això des de Compromís es proposa que els poders públics impulsen una nova generació de polítiques per a buscar solucions a aquesta problemàtica enquistada des de fa dècades i que perjudica a milions de persones dia a dia.

En eixe sentit Ferri ha registrat en Les Corts una Proposició No de Llei amb què insta el Consell a impulsar un Pla per la Igualtat Retributiva que coordine les accions de les diferents conselleries i administracions involucrades a través d’accions d’inspecció, formació i especialització de personal d’inspecció, realització d’auditories salarials, així com campanyes de sensibilització de la igualtat salarial.

Així mateix Compromís insta el Consell a garantir que la lluita contra la desigualtat salarial siga un eix prioritari en els Plans d’Igualtat a les empreses, donant suport al paper dels agents socials en l’establiment de mesures de foment de la igualtat retributiva i a facilitar assessorament per part de la Generalitat a les dones que vulguen denunciar per la via judicial un cas de discriminació salarial per raó de sexe.